Nuorille tarjotaan tuntumaa kirkon töihin

17.2.16

Kesätyöt seurakunnassa luovat osaltaan kuvaa kirkosta työnantajana

Kirkon työmarkkinalaitos kannustaa seurakuntia tarjoamaan nuorille kesätyötä mahdollisuuksiensa mukaan,  sillä kesätyöpestit vaikuttavat osaltaan mielikuvaan kirkosta työnantajana.
   – Kirkon töiden tunnetuksi tekeminen ja hyvän työnantajamaineen ylläpitäminen on jatkuva haaste, tietää neuvottelupäällikkö Oili Marttila Kirkon työmarkkinalaitoksesta.
   Seurakuntien lähivuosien työvoimatarvetta selvitettiin viime syksynä. Valtaosalla seurakunnista ei kyselyn mukaan ole ongelmia saada väkeä palkatuksi.
   – Tällä hetkellä tulijoita riittää. Seurakuntien kannattaa kuitenkin muistaa, että tulevaisuutta tehdään nyt: jos kesätyöpaikkojen määrä kovasti vähenee, sillä on seurauksensa tulevina vuosina.

Lyhyillä pätkillä
töitä useammalle

Yleisesti ottaen seurakunnilla on Marttilan mukaan selkeästi halu työllistää nuoria kesäksi.
   – Monet seurakunnat tekevät paljon voidakseen tarjota nuorille töitä. Kesätöitä saatetaan esimerkiksi pätkiä kahden viikon jaksoihin, jotta mahdollisimman monelle nuorelle saataisiin edes lyhyt kosketus työelämään.
   Oman haasteensa kesäaikaiseen työllistämiseen tuo se, että samoja kausitöitä hakevat myös aikuiset työttömät ja nyt mahdollisesti myös maahanmuuttajataustaiset.
   Keväisin Kirkon työmarkkinalaitos muistuttaa seurakuntatyönantajia siitä, että nuorista kesätyöntekijöistä on syytä huolehtia hyvin.
   Jotta nuori saa aidon kuvan työelämästä, häntä tulee kohdella kuin ketä tahansa täysivaltaista työyhteisön jäsentä.
   – Nuori pitää perehdyttää hyvin. Hänen pitää esimerkiksi selkeästi tietää, mitä häneltä työssä odotetaan.
   Tarkkana pitää olla myös työsopimusta tehtäessä.
   – Pitää olla selvillä, mitä tarjotaan ja millä ehdoilla työtä voidaan nuorilla teettää, ja onko kyseessä työsuhde vai ei.
   – Rajaa työsuhteeseen hämärtää esimerkiksi se, että rippileirin isosena voidaan toimia vapaaehtoispohjalta.
   Marttilan mielestä on suositeltavaa käydä nuoren kesätyöläisen kanssa työsuhteen lopuksi vielä lähtöhaastattelu, jossa kartoitetaan, miten työrupeama sujui.
   – Kannustan seurakuntia tällaiseen itsearviointiin.

Muutakin kuin
haravointia

Marttila toivoo, että seurakunnissa mietittäisiin nuorille mahdollisimman monipuolisia työelämään tutustumisen paikkoja.
   Siinä voisi hyödyntää Tutustu työelämään ja tienaa -kesätyöohjelmaa.
   Ohjelmassa perehdytetään peruskoululaisia, kymppiluokkalaisia, lukiolaisia ja ammattistarttilaisia työelämään kahden viikon ajan 350 euron palkalla. Harjoittelu muistuttaa peruskoulun opetussuunnitelmaan kuuluvaa työelämään tutustumisjaksoa.
   – Olisi hyvä antaa kirkon töistä laajempi kuva kuin yksinomaan se haravointi.
   Marttilasta olisikin mielenkiintoista kuulla, onko jossakin seurakunnassa löydetty nuorille kesätöitä esimerkiksi vanhus- tai diakoniapuolelta.

MINNA KOLISTAJA