31-vuotias Janne Kaisanlahti Kemijärveltä aloittaa toisen nelivuotiskautensa kirkollis-kokouksen maallikkoedustajana.

Suurin vaihtuvuus Oulun hiippakunnassa

17.2.16

Pohjoisen kirkolliskokousedustajista uusia on 67 prosenttia

Oulun hiippakunnasta valittiin eniten uusia maallikko- ja pappisedustajia kirkolliskokoukseen viime viikon tiistaina käydyissä kirkolliskokousvaaleissa.
   Uusia edustajia Oulun hiippakunnassa on 67 prosenttia, kun koko maassa keskimäärin 46 prosenttia valituista oli sellaisia, jotka eivät olleet mukana edellisessä kokoonpanossa.
   Maallikkoedustajien vaalissa hiippakunnassa äänesti 89,8 prosenttia äänioikeutetuista seurakuntien luottamushenkilöistä.
   Papeista äänensä antoi 65,4 prosenttia. Alhainen lukema selittyy sillä, että äänioikeutettuja olivat nyt myös ne papit, jotka ovat jo eläkkeellä tai jonkun toisen työnantajan palveluksessa.

Nuorin edustajista
on 24-vuotias

Oulun hiippakunnasta valittiin kirkolliskokouksen nuorin edustaja, kun 24-vuotias veteliläinen Marianna Parpala keräsi eniten ääniä Keskustan ja sitoutumattoman seurakuntaväen listalla. Parpala on jatkossa ainoa alle 30-vuotias edustaja koko kirkolliskokouksessa. Edustajien keski-ikä on 56 vuotta.
   Edustajien suurta vaihtuvuutta Oulun hiippakunnassa selittää osaltaan se, että kahdeksasta edelliselle nelivuotiskaudelle valitusta maallikkoedustajasta ehdokkaiksi asettui vain neljä. Kaksi heistä, Lapin keskustalaisten listan Janne Kaisanlahti ja vanhoillislestadiolaisten ehdokas Antti Savela, valittiin toiselle kaudelle.
   Listojen voimasuhteissa tapahtui pientä muutosta, sillä keskusta-vetoisia listoja oli kaksi, ja ne saivat edustajia yhteensä viisi aiemman kolmen sijaan. Liberaalin Tulkaa kaikki -liikkeen nimissä tällä kertaa kampanjoinut Elävä seurakunta – Lähellä ihmistä -lista säilytti yhden paikkansa.

Papiston voimasuhteet
säilyivät ennallaan

Edelliskauden pappisedustajista kaikki neljä hakivat jatkopestiä, ja se heltisi Kiimingin kirkkoherralle Pauli Niemelälle ja Evankeliumiyhdistyksen piiripastorille Pasi Palmulle. Ehdokaslistojen voimasuhteet pysyivät kuitenkin ennallaan, sillä Mahdollisuuksien kirkko säilytti kaksi pappisedustajan paikkaansa.
   Neljä vuotta sitten valtakunnallisesti eniten ääniä keränneen oppilaitospastori Katariina Pitkäsen ja Alavieskan kirkkoherran Eija Nivalan työtä kirkolliskokouksessa jatkavat Tuiran seurakuntapastori Helena Paalanne ja Raudaskylän Kristillisen Opiston rehtori Jukka Hautala.
   Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa ylintä valtaa käyttävän kirkolliskokouksen uusi nelivuotinen istuntokausi alkaa 1. toukokuuta.
    Oulun hiippakunnan papit äänestivät myös viime viikolla uudeksi pappisasessoriksi Oulujoen seurakunnan kirkkoherran Satu Saarisen. Ensimmäisenä naisena pappisasessoriksi hiippakunnassa valittu Saarinen aloittaa tehtävässään maaliskuun alussa.

ELSI SALOVAARA

Samaan aikaan kirkolliskokousvaalin kanssa käytiin myös hiippakuntavaltuuston vaali. Kaikki valitut ja ehdokkaiden saamat äänimäärät löytyvät osoitteesta www.oulunhiippakunta.evl.fi.


Oulun hiippakunnan kirkolliskokouksen edustajat 2016-2020

MAALLIKOT

Pohjantähden alla – Keskusta ja sitoutumattomat -ehdokaslista

Janne Kaisanlahti, Kemijärvi

Kristillisten arvojen puolesta -ehdokaslista
Antti Savela, Ii
Matti Taskila, Kannus (u)

Kirkko keskellä arkea – Keskusta ja sitoutumaton seurakuntaväki -ehdokaslista

Marianna Parpala, Veteli (u)
Jukka Harvala, Alavieska (u)
Sirkka-Liisa Myllylä, Oulu (u)
Mikko A. Himanka, Ylivieska (u)

Tulkaa kaikki/ Elävä seurakunta – lähellä ihmistä -ehdokaslista
Tuula Okkonen, Oulu (u)

Saamelaiskäräjien edustaja
(valitaan myöhemmin)

PAPIT

Kansankirkon rakentajat -ehdokaslista
Pauli Niemelä, Kiiminki

Tunnustuksellinen -ehdokaslista
Pasi Palmu, Kälviä

Mahdollisuuksien kirkko -ehdokaslista
Helena Paalanne, Oulu (u)
Jukka Hautala, Ylivieska (u)