Tietoa turvapaikanhakijatilanteesta sekä maahanmuuttajien ja maahanmuuton taustoista on tarjolla Oulussa ke 23.9. ODL:n maahanmuuttoillassa. Kuva: Elsi Salovaara

Käännytyspäätöksen saanut saattaa hakea turvaa kirkosta

29.3.16

Kuukauden sisällä tapahtunut turvapaikanhakijoiden määrän kasvu Suomessa voi luoda lähikuukausina paineita Kirkko turvapaikkana -ohjeistuksen käyttämiseen.
   Suomen ev.lut. kirkko on tarjonnut väliaikaisen turvapaikan viime vuosina muutamille henkilöille ja perheille, jotka ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen.
   Tilanteita varten on luotu Kirkko turvapaikkana -ohjeistus kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelimessä Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa.
   – Kun kaikki tiet ovat tukossa, seurakunnat ovat se viimeinen paikka, josta haetaan turvaa, toteaa Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri Heikki Huttunen.

Tornioon vastikään avatun järjestelykeskuksen tavoitteena on tehdä turvapaikkapäätöksiä mahdollisimman nopeasti.
   Huttusen mukaan kirkosta turvapaikkaa hakevien määrä todennäköisesti nousee. Se luo paineita myös seurakuntien työntekijöille.
   – Turvapaikanhakijat ja heitä auttava lähipiiri joutuu yhä enemmän tilanteisiin, joita mikään laki tai sääntö ei määrittele, Huttunen pohtii.
   Oulun hiippakunta antoi viime viikolla seurakunnille perustietoa turvapaikanhakijoiden tukemisesta. Kirkosta turvapaikkana siinä ei anneta uusia ohjeita.
   Hiippakuntasihteeri Mirva Kuikka kertoo, että valtakunnallisissa tapaamisissa aihetta on sivuttu.
   – Jokainen tilanne on yksilöllinen. Ei voida ajatella, että turvapaikka kirkosta säännöllisesti joko annetaan tai ei anneta.

Oulussa Kirkko turvapaikkana -ohjeet ovat olleet käytössä. Esimerkiksi muutama vuosi sitten turvaa haki pakistanilaisperhe, joka lisäselvitysten jälkeen sai myönteisen turvapaikkapäätöksen.
   Koska tähän saakka tapauksia on ollut vain muutamia, turvaa hakevien määrän mahdollisesti kasvaessa tilanne hankaloituisi.
   Kuikka painottaakin yhteistyötä viranomaisten kanssa.
   – Kirkon työntekijöillä ei ole mahdollisuuksia tai resursseja selvittää taustoja, vaan on luotettava viranomaisten työhön.
   Myös Suomen Ekumeeninen Neuvosto tarjoaa seurakunnille asiantuntija-apua.
   – Tärkein asia, missä olemme voineet auttaa, on ollut ohjata hyvän juridisen avun piiriin, Huttunen kertoo.
   Heikki Huttunen ei näe mahdottomana sellaistakaan visiota, että myös yksityishenkilöt ryhtyisivät piilottelemaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita.
   – Jos noudatetaan tiukkaa turvapaikkalinjaa, se sotii yleistä oikeustajua vastaan, jolloin sitä ei voi noudattaa.

ELSI SALOVAARA

FAKTA: Ohjeistus julkaistiin 2007

•    Kirkko turvapaikkana on suositus, joka ei sido jäsenkirkkojen eikä niiden seurakuntien toimintaa.
•    Toiveena on, että paikallistasolla keskustellaan ohjeistuksesta ja mahdollisesti myös sovitaan paikallisista toimintamalleista.
•    Turvapaikkapyynnön saanut seurakunta päättää, kuinka turvapaikkaa hakeneen kanssa toimitaan.
•    Ohjeistus opastaa tiedottamaan heti poliisille, että seurakunta on ottanut huolehtiakseen jostakusta uuden turvapaikka- tai oleskelulupapäätöksen saamiseksi. 

Artikkeli on osa lehteä 29/2015