Ostakaa kotimaista, viljelijä vetoaa

16.3.16

Maanviljelijät saivat piispat rinnalleen vaatimaan EU:lta oikea-aikaisesti maksettuja tukia

Kirkon viime torstaina julkaistu huolenilmaisu viljelijöiden puolesta on oikein tervetullut. Tätä mieltä on traktorinsa ratissa istuva entinen maanviljelijä, nykyinen eläkeläinen Jouni Tornio Lumijoelta.
   Kirkon kannanotossa peräänkuulutettiin sekä Suomen valtiolta että Euroopan unionilta maataloustukien oikea-aikaista maksamista. Huolenilmaisussa todettiin, että maataloustuottajien vaikeudet ovat kasvaneet kestämättömiksi.
   Maatalouden harjoittamisen ja maatalousyrittäjien hyvinvoinnin tulee olla valtion ja yhteiskunnan erityisen huomion kohteena, piispojen ja kirkon maaseututoimikunnan linjauksessa vaadittiin.
   Seurakunnan luottamustehtävissä vaikuttava Tornio toteaa, ettei Lumijoen kaltaiselta pieneltä seurakunnalta heltiä suurta taloudellista avustusta maatalouden harjoittajille.
   – Viljelijän apulantamaksu saattaa olla 16 000–17 000 euroa, seurakunnan vuosittainen koko avustusbudjetti noin 3 000 euroa.
   Henkistä tukea ei Tornion mielestä ole koskaan liiaksi tarjolla.
   – Kaikki tuki on tarpeen, jotta viljelijä jaksaisi nyt, vaikka on vaikeaa.
Tornio osallistui viime viikolla Oulun seudun viljelijöiden traktorimarssiin.

Kotimainen ruoantuotanto
oltava kunnossa

Kuopion piispa Jari Jolkkonen toteaa julkilausumassa, että monet viljelijät ovat joutuneet vararikon partaalle ilman omaa syytään.
   Piispat kysyvät, ovatko maanviljelijät joutuneet maailmanpolitiikan ja ruuan halpenemisen maksajiksi. Monet jatkavat työtään voimiensa äärirajoilla.
   – Tilanne on vakava myös turvallisuuspoliittisesti. Suomen täytyy pitää huolta ruuantuotannosta myös mahdollisina kriisiaikoina. Tämä on entistä tärkeämpää nyt, kun elämme poliittisesti epävakaita aikoja, Jolkkonen sanoo.
   Myös Jouni Tornio on pohtinut monet kerrat maatalousyrittäjien jaksamista. Hän muistelee vastikään julkaistua uutisista törkeästä eläinsuojelurikoksesta lihakarjatilalla.
   – Oliko tuon onnettoman tilanteen takana tilan omistajan uupuminen? Mihin kaikkeen viljelijän ahdinko vielä johtaa? Tornio kysyy.

”Valitkaa
kotimainen ruoka”

Jouni Tornio on lähes vihainen sanalle halpuuttaminen. Ruoan halvasta hinnasta hyötyvät elintarvikeketjut ja kuluttajat, mutta viljelijöille alennetusta hinnasta jää vain murusia.
   – Mutta kuluttajalla on vapaa tahto. Hintalappu tuntuu olevan se, jota ostajat katsovat tarkasti.
   Tornio vetoaa kuluttajiin, että he valitsisivat kotimaisen ruoan.
   – Euro pitäisi saada pyörimään täällä eikä ulkomailla.
   Lumijoen seurakunnassa euron jäämisestä kotinurkille huolehditaan ostamalla leipää ja perunaa suoraan oman paikkakunnan tiloilta. Diakoniatyöntekijä Marjo Koski-Vähälä kuvailee lähiruoan suosimista lopulta pieneksi teoksi alueen viljelijöiden hyväksi. Hän ja kirkkoherra Markku Tölli kyselevät, mitä muuta seurakunnan tuki voisi olla.
   – Olemme täällä Lumijoella maalaisia kaikki. Viljelijöiden ahdinko on tiedossa ja siitä syntyy puhetta, kun tapaamme. Seurakunta auttaa, jos voi, Tölli toteaa.

RIITTA HIRVONEN

Artikkeli on osa lehteä 10/2016