Isänmaallisuus on välittämistä

20.4.16

Tuula Kuuselan isänmaalla, Suomella, on rajat, kuten mailla kuuluukin olla. Rajojen sisällä Kuusela kokee turvaa jo siksi, että täällä hänen lähellään on rakkaita ihmisiä.
   Isänmaa on hänelle muitakin asioita: se tarkoittaa urheilun ystävälle esimerkiksi vapautta hurrata kisoissa sinivalkoinen lippu kädessä.
   – Isänmaa on äidinkieltä, mahdollisuus laulaa yhtä lailla omalla kuin vieraalla kielellä, Karjalan Käköset -kuorossa laulua harrastava Kuusela sanoo.
   – Isänmaa on myös koulutusta ja työpaikka. Nykyisin se on tilille tuleva eläke vanhuuteni turvana.
Isänmaa ei ole vain tervetulleita oikeuksia ja etuuksia vaan myös velvollisuuksia, joista kansalaisen ei kuulu kieltäytyä.
   Ajankohtaiseen aiheeseen, niin sanottuihin Panama-papereihin liittyen Kuusela toteaa verojen maksun yhdeksi isänmaan velvollisuudeksi.
   Verot pitää maksaa sinne, minne ne lain mukaan kuuluvat, hän toteaa.

Maapallolla
on pidettävä yhtä

Myös maapallolla on rajat. Niiden sisällä ihmisten on huolehdittava toisistaan, Kuusela toteaa.
   – Maailma on yhteinen, vaikka mailla on omat ääriviivansa. Saman maailman sisällä me olemme riippuvaisia toisistamme, halusimmepa tai emme.
   Kuusela on mukana Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminnassa. Hän ei ole halunnut rajata ystävyyttään siten, että se ei kuuluisi niille, jotka tulevat hänen kotimaahansa rajojen takaa. Hyvää pitäisi riittää myös heille.
   Maahanmuuton Suomeen Kuusela toivoisi olevan hallittua, jotta isänmaa pystyisi pitämään huolta niin kantaväestöstä kuin tänne tulevista.
   – Toivon, että nykytilanne maahanmuutossa on väliaikainen ja että tänne saapuvat voisivat palata turvallisesti koteihinsa. Vaikka Suomessa on taisteltu itsenäisyyden puolesta, en osaa lähteä sanomaan irakilaisille tai syyrialaisille, että myös heidän pitää käydä sotaa omassa maassaan.
   – Näissä maissa väkivallan osapuolia on useita, pitkään jatkuneen sodan keskellä asetelma on kirjava ja ristiriitainen.
   Kuusela kauhistelee ajatusta, että hän olisi epäisänmaallinen ollessaan ystävä myös muualta tulleille.
   – Isänmaan arvostaminen ei ole jyrkkyyttä muita kansalaisia kohtaan.

RIITTA HIRVONEN

Artikkeli on osa lehteä 14/2016