Johtokuntien pöytäkirjat julkisiksi Oulussa

27.4.16

Oulun yhteisen kirkkovaltuuston asettamien johtokuntien kokousten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan jatkossa myös internetissä.
   Tällaisen tiedonannon kirkkovaltuusto sai kirkkoneuvostolta viime viikon tiistaina pidetyssä kokouksessa. Päätös koskee kaikkia esityslistoja ja pöytäkirjoja nykyisen valtuuston toimikauden alusta eli tammikuusta 2015 alkaen.
   Tiedoksi annettu päätös oli vastaus kirkkovaltuuston jäsenen Marjo Kemppaisen tekemään aloitteeseen. Elävä seurakunta lähellä sinua -ryhmää edustava Kemppainen sai aloitteelle 28 muuta allekirjoittajaa yli ryhmärajojen.
   Kirkkovaltuusto on asettanut toimikautensa alussa neljä johtokuntaa:  arvioinnin ja hallinnon, kiinteistötoimen, hautaustoimen sekä seurakuntatyön erityispalvelujen johtokunnat.
   Aloitteen perusteluina Marjo Kemppainen totesi, että seurakuntayhtymän johtokunnat ovat tärkeä ja oleellinen linkki yhtymän päätöksenteon prosessissa ja tavoitteiden sekä toiminnan toteuttamisessa.
   Siten johtokuntien asiakirjojen dokumentointi ja julkinen nähtävyys nopeuttaa ja helpottaa mahdollisuutta päätösten tarkistamiseen ja arvioimiseen.
   Esityslistojen ja pöytäkirjojen esillä olo antaa myös lisäinformaatiota asioita suunnitellessa, valmistellessa ja päätettäessä.
   – Tämä aloite vahvistaa osaltaan myös avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja demokratiaa Oulun seurakuntayhtymässä, Kemppainen totesi.

ELSI SALOVAARA

Artikkeli on osa lehteä 15/2016