Osa eläimistä saa julman kohtelun

20.4.16

Jeesus ei ollut vegaani, vaikka hän ajatteli eettisiä ja moraalisia asioita. Jos Jeesus eläisi keskuudessamme nyt, hän saattaisi miettiä eläinten hyväksikäyttöä toisesta näkökulmasta.
   Rooman valtakunnassa härät, hevoset ja aasit olivat työvoimaa, vedet olivat kalaisia ja karjanpito mahdollisti ruokavalion vaihtelevuuden.
   Viljanviljelyn ohella tärkeää oli oliiviöljyn tuotanto. Elämä maatalousyhteiskunnassa oli ravintotalouden näkökulmasta ennustettavampaa kuin metsästäjä–keräilijä-yhteisöissä.
   Samalla kuitenkin lisääntyi ihmisten keskinäinen eriarvoisuus sen mukaan, mitä he omistivat: maasta, eläimistä ja kanssaihmisistä tuli tuotannon välineitä.
   Maatalousyhteisöissä mahdollisuus runsaaseen lihansyöntiin on ollut osoitus ihmisen asemasta. Teollistuminen ja kaupungistuminen eivät muuttaneet asetelmaa, sillä varallisuus määritteli ruokavaliota.
    2000-luvulla yhä useampi ihminen on noussut äärimmäisestä köyhyydestä ja voinut valita ravinnokseen lihaa. Tämä pieni signaali, merkki tasa-arvoistumisesta resurssien jaossa on herättänyt huolta maailman kestokyvystä ja lihantuotannon ympäristövaikutuksista.
   Tähän kirkkommekin on reagoinut ympäristöohjelmallaan, joka korostaa viljaa ja kasviksia ruokavalion perustana.
   Huoli liittyy myös tuotantoeläinten kohteluun. Markkinataloudella voidaan selittää tuottavuuden jatkuvaa lisäämistarvetta ja luonnosta vieraantunutta maailmankuvaa. Se ei kuitenkaan voi olla selitys julmuudelle, jonka kohteeksi osa eläimistä elämänsä loppusuoralla päätyy myös Suomessa.
   Oikeutta eläimille -järjestö tekee arvokasta julkaisutyötä. Salaa kuvattu filmimateriaali kertoo toiminnasta, joka on vakavassa ristiriidassa luonnon kunnioittamisen kanssa.
   Toivoisin kirkon äänen kuuluvan myös tässä keskustelussa.

Artikkeli on osa lehteä 14/2016