Seurakuntalehti on välittämistä

20.4.16

Monissa seurakunnissa on tehty tai tehdään parhaillaan tulevaisuussuunnitelmaa vuodelle 2020. Kirkon oman strategian nimi on Kohtaamisen kirkko. Siinä on keskeisellä paikalla viestintä. 
   Tilastojen valossa on nähtävillä, että seurakuntalaisille tarjotut tapahtumat saavuttavat yhä vähemmän kirkon jäseniä. Mistä siis löytää keinoja seurakuntalaisten kohtaamiseksi?
   Tätä samaa pohdittiin Oulun seudulla jo lähes 110 vuotta sitten. Silloin syntyi ajatus seurakuntalehti Rauhan Tervehdyksen perustamisesta. Ensimmäisessä numerossa oli esillä lehden toiminta-ajatus: Niinpä tämäkin lehti, Kristuksen rakkauden vaatimana, tahtoisi ryhtyä toteuttamaan Herramme ja Vapahtajamme käskyä julistamalla hänen sanaansa.
   Piispa emeritus Eero Huovinen pohtii kirkon työtä kirjassaan Saarna? Piispa ajattelee – Martti Lutherin sanoin ”märehtii” – viestinnän tärkeyttä kirkossamme. Huovinen kiteyttää kirjansa sisällön näin: Ellei ole mitään sanottavaa, konstitkaan eivät auta. Jos haluaa saada viestinsä perille, kuulijoita on rakastettava.
   Minä lisäisin tähän sanat ”lukijoita on rakastettava”.
   Piispaa haastateltiin myös radiossa, sielläkin hän puhui viisaita sanoja: Meillä on Raamattu, pyhä kirja, jota pappi kantaa toisessa kädessään. Toisessa kädessä hänellä on posti, joka jaetaan kuulijoille. Nämä kaksi, Raamattu ja posti, ovat suhteessa toisiinsa. 
   Raamattua luetaan, sitä avataan sielumme autuudeksi. Se on sitä postia, jota on tuotava esille monin eri tavoin ihmisille, kaikille, eikä vain rajatulle porukalle.
   Seurakunnat pohtivat tulevaisuuttaan, kohtaamisia tarvitaan. Siinä keskiössä saa ja voi olla myös seurakuntalehti, jonka avulla kohdataan säännöllisesti valtava määrä kotitalouksia. Lehti on tervehdys seurakunnilta. Se on vahva viesti kotiin ja perheisiin: me välitämme teistä, seurakuntalaiset!

Artikkeli on osa lehteä 14/2016