Jarmo Husso oli yksi kuudesta välillisen vaalitavan puolesta äänestäneistä.

Tuomiorovastin vaalitavasta tiukka äänestys

8.4.16

Joulukuussa eläkkeelle jäävän Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran, tuomiorovasti Matti Pikkaraisen seuraaja valitaan todennäköisesti välittömällä vaalilla, eli perinteisellä kansanvaalilla. Tällöin äänioikeus on kaikilla äänioikeutetuilla Oulun tuomiokirkkoseurakunnan jäsenillä.
   Tällaiseen esitykseen päätyi Oulun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto käsitellessään asiaa edellisessä kokouksessaan.
   Asiasta äänestettiin, sillä osa luottamushenkilöistä olisi halunnut järjestää vaalin välillisenä vaalina. Silloin äänioikeus olisi ollut vain 14:lla seurakuntaneuvoston jäsenellä. Ehdotus kuitenkin hävisi äänin 8–6.
   Kirkkoherranvaalin vaalitapa on ollut mahdollista valita vuodesta 2014 lähtien. Etelä-Suomessa on valittu jo useita kirkkoherroja välillisillä vaaleilla. Oulun hiippakunnan seurakunnissa on toistaiseksi aina päädytty perinteiseen kansanvaaliin.

Molempien näkemysten
perusteluna demokratia

Välillisen vaalitavan puolesta seurakuntaneuvostossa äänesti muun muassa Jarmo Husso. Hänen näkemyksensä mukaan välillinen vaali olisi demokraattisempi. 
   – Välillisessä vaalissa me luottamushenkilöt olisimme nähneet ja kuulleet useampaa ehdokasta ja saaneet päättää heistä itse. Nyt tuomiokapituli valikoi äänestäjille kolme ehdokasta valmiiksi.
   Husso uskoo, että vaali olisi toteutettu välillisenä vaalina nopeammin, tehokkaammin ja edullisemmin.
   Husson mukaan erilaiset näkemykset ja herätysliikkeet ovat edustettuina seurakuntaneuvostossa, aivan kuten seurakuntalaisissakin.
   Äänestysvilkkauden hän ei usko juurikaan nousevan aiemmista kerroista, vaikka kuinka olisi ”hypetystä ja humppaa” vaalien ympärillä.
   – Seurakuntalaisilla on mahdollisuus äänestää seurakuntavaaleissa. Jos jotkut eivät aktivoidu silloin, miksi he äänestäisivät nyt?
   Välitöntä vaalitapaa seurakuntaneuvostossa kannattanut Marjo Kemppainen on eri mieltä.
   – Viime vaaleissa moni tuttavistani, jotka eivät osallistu seurakunnan toimintaan kovin paljoa, kävi äänestämässä. 
   Kemppaisen mukaan seurakuntalaisia on ehdottomasti kuultava. Hän koki vastakkaisen ehdotuksen melkeinpä loukkauksena.
   – Toki edustan äänestäjiäni, mutta nyt tein luottamushenkilönä sen päätöksen, että annan seurakuntalaisille mahdollisuuden äänestää.
   Vastakkaisista näkemyksistä huolimatta sekä Husso että Kemppainen kiittelevät kokouksen asiallista ja keskustelevaa ilmapiiriä.
   – Mitään ei jäänyt hampaankoloon, vaikka toivon, että olisi rohkeasti kokeiltu uudistumista, Husso vakuuttaa.
   Vaalitavasta päättää lopullisesti piispa Samuel Salmen johdolla kokoontuva Oulun hiippakunnan tuomiokapituli. Samalla se asettaa avoimeksi piispan varahenkilönäkin toimivan tuomiorovastin viran.
Tuomiokapituli kokoontuu seuraavan kerran 7. huhtikuuta. 

ELSI SALOVAARA

Pitääkö kirkkoherranvaalissa päästä kaikkien seurakuntalaisten äänestämään? Vai oliko päätöksessä kyse uudistumishalun puutteesta?
Kerro mielipiteesi ja anna palautetta täällä


Välitöntä vaalitapaa kannatti kahdeksan (8)
seurakuntaneuvoston jäsentä. Suluissa valitsijayhdistys:

* Marjo Kemppainen (Esli)
* Pentti Åman (Esli)
* Maija Aittola (Toimivat seurakuntalaiset)
* Otso Laxenius (Toimivat seurakuntalaiset)
* Sirkka-Liisa Myllylä (Toimivat seurakuntalaiset)
* Juha Hänninen (Katse)
* Riitta Lampinen (Katse)
* Maria Viitasaari (Katse)

Välillistä vaalitapaa kannatti kuusi (6)
seurakuntaneuvoston jäsentä:

* Lyly Rajala (Katse), esityksen tekijä
* Jarmo Husso (Katse)
* Ilpo Okkonen (Katse)
* Sirpa Heinonen
(Kristillisten perusarvojen puolesta)
* Johannes Littow
(Kristillisten perusarvojen puolesta)
* Anna-Maria Raatikainen
(Kristillisten perusarvojen puolesta)

Artikkeli on osa lehteä 12/2016