- Partio on sellainen harrastus

Vamma ei haittaa

13.4.16

Sisupartiolaiset tekevät ihan samoja asioita kuin muutkin partiolaiset

Leirit, leikit, yhdessäolo. Se, että partiossa on vähän seikkailua ja vähän jännitystäkin.
   Ne ovat parasta harrastuksessa, tiivistävät oululaiset sisupartiolaiset, 12-vuotias Taimi Holappa ja 15-vuotias Anni Hiltunen.
   Sisupartiolaisia ovat partiolaiset, jotka tarvitsevat erityistä tukea vamman, pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia.
   Aatepohja ja partiomenetelmät – esimerkiksi ryhmässä toimiminen ja tekemällä oppiminen – ovat yhteistä peruspartiolaisille ja sisupartiolaisille.
   Sisuille partio-ohjelmaa sovelletaan tarpeen mukaan ja heillä on johtajia enemmän kuin peruspartioryhmissä.

Sisu lumikenkäilee
ja kaivaa lumimajoitteen

Partiossa voi kokeilla asioita, joita ei ehkä aiemmin ole kokeillut. Tämä pätee myös sisuihin:
   – Esimerkiksi tammikuussa lumikenkäilimme Syötteen maisemissa ja kaivoimme yhdessä lumimajoitteita, mainitsee sisupartiojohtaja Sanna Talus.
   Vamma, sairaus tai ominaisuus ei tarkoita, että sisujen puolesta tehtäisiin kaikki valmiiksi.
   – Sisupartiolainen tarvitsee toki apua asioista suoriutumisessa, mutta ei heitä tarvitse auttaa asioissa, joista he selviävät itsenäisesti.
   – Itse koen, että tehtäväni johtajana on kannustaa lasta uuden oppimiseen, itsenäiseen selviytymiseen ja positiivisiin partiokokemuksiin. Välillä aivan hämmästyn, mihin kaikkeen sisut pystyvät kun oikeasti haluavat, sanoo puolitoista vuotta sisujohtajana toiminut Talus.
   Partiossa opetellaan selviytymään yhdessä.
   – Keijukorennot-ryhmässä pyrimme ohjaamaan partiolaisia yhteisten vahvuuksien hyödyntämiseen sekä toinen toistensa auttamiseen.  

Sisutoimintaan voi
tutustua koloillassa

Taimi, Anni ja Sanna toimivat oululaisessa Koskiveikot-lippukunnassa, joka perustettiin alun perin sisulippukunnaksi. Nykyisin lippukunnassa toimii myös peruspartiolaisia.
   Mukaan mahtuu muutamia uusia sisupartiolaisia. Samalla tarvitaan myös uusia sisujohtajia. 
   – Ennen päätöstä harrastuksen aloittamisesta voi tulla tutustumiskäynnille koloiltaan. Vanhempi voi olla mukana ja esittää kysymyksiä partiosta, Sanna Talus sanoo.
   – Partiossa riittävät tavallisen ihmisen tiedot ja taidot sekä aito kiinnostus.  Johtaja saa tehtäväänsä koulutuksen. Lisäksi lippukunnan muut johtajat neuvovat ja tukevat tarvittaessa. 
   Johtajaksi voi ryhtyä aikuinen, esimerkiksi partiosta kiinnostuneen lapsen isä, äiti tai sisarus. Vamma ei ole este myöskään sisujohtajaksi ryhtymiselle.

TEKSTIT: MINNA KOLISTAJA

Anna palautetta jutusta täällä

Sammakko on sisupartiolaisten tunnus

Sisupartiolaisten tunnus, sammakko, pohjautuu vanhaan tarinaan  kahdesta sammakosta, jotka sattuivat putoamaan kerma-astiaan.
   Toinen sammakoista arveli, ettei sammakon ole tällaisessa nesteessä mahdollista uida. Niinpä se ei edes yrittänyt, vaan vajosi pohjaan ja hukkui.
   Toinen sammakko ei antanut periksi: se ui ja potki pinnalla tunnista toiseen, kunnes tunsi jalkojensa alla kiinteää ainetta – kerma oli sen ponnistellessa kirnuuntunut voiksi. Näin sammakoista sisukkaampi pelastui.
   Sisupartiointi liittyy tämänvuotiseen Yhteisvastuu-keräykseen. Keräystuotolla partiossa toteutetaan hankkeita, joiden kohderyhmää  ovat erityistä tukea tarvitsevat, maahanmuuttajat tai vähävaraisista perheistä tulevat lapset. Tavoitteena on tarjota tekemistä mahdollisimman monelle vailla harrastusta olevalle ja sitä kautta ehkäistä nuorten syrjäytymistä.

Artikkeli on osa lehteä 13/2016