Rauhan Tervehdys ei vähennä ilmestymiskertojaan

25.5.16

Viime viikon tiistaina Rauhan Tervehdys ry:n jäsenseurakunnat kokoontuivat neuvottelutilaisuuteen, jossa keskusteltiin Rauhan Tervehdyksen ilmestymiskertojen määrästä ja jakelutavasta vuosina 2017–2018. 
   Oulussa pidetyssä tilaisuudessa selkeästi eniten kannatusta sai nykyinen tahti, jossa Rauhan Tervehdys ilmestyy 40 kertaa vuodessa. Esillä oli myös vaihtoehtoja, joissa lehti olisi ilmestynyt 24 kertaa vuodessa.
   Linja on poikkeuksellinen, sillä maan muut seurakuntalehdet ovat vähentäneet viime vuosina ilmestymiskertojaan talouspaineisiin vedoten.
   – Seurakunnissa koettiin vahvasti, että tiedottaminen toiminnasta kärsii, jos lehti ilmestyy harvemmin, Rauhan Tervehdys ry:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Ojalehto kertoo.
   Rauhan Tervehdys on tällä hetkellä Helsingissä ilmestyvän Kirkko ja Kaupunki -lehden kanssa ainoa kesäkuukausia lukuun ottamatta kerran viikossa ilmestyvä seurakuntalehti.
   Kirkko ja Kaupungilla, Espoon Kirkkosanomilla Essellä sekä Vantaan seurakuntalehti Vantaan Laurilla on jo yhteinen verkkomedia Valomerkki.
   Lehtien toimitukset yhdistyvät ensi vuoden alusta. Jatkossa pääkaupunkiseudun seurakuntalehti jaetaan joka toinen viikko osoitteellisena kaikkiin niihin kotitalouksiin, joissa asuu kirkon jäsen.

Kilpailutus
on tulossa

Rauhan Tervehdyksen kustantajana muun muassa lehden painatuksen, jakelun ja ilmoitusmyynnin hoitamisesta huolehtinut Kotimaa Oy on luopumassa Rauhan Tervehdyksen kustantamisesta.
   Oulussa paikalla ollut tuotantopäällikkö Timo Karonen kertoi, että pääkaupunkiseudun kolmen seurakuntalehden päätettyä hoitaa jatkossa kustantaminen itse, kustannustoiminta ei ole Kotimaalle enää kannattavaa.
   – Palvelu on ollut koko ajan toimintamahdollisuuksiemme rajoilla, Karonen lisäsi.
   Myös Rauhan Tervehdys ry kilpailuttaa itse lehden painatuksen ja jakelun seuraavalle kahdelle vuodelle.
   Jäsenseurakunnilta odotetaan 8. kesäkuuta mennessä periaatepäätöstä siitä, tilaavatko ne lehden tulevina kahtena vuonna.
   – Viime viikon neuvottelutilaisuudessa tavoitteena oli saavuttaa yhteisymmärrys siitä, kuinka usein lehti ilmestyy ja miten ja millä alueella se jaetaan. Kilpailutus toteutetaan näiden tietojen pohjalta, Hannu Ojalehto kertoo.
   Rauhan Tervehdyksen tilaajaseurakunnat keskustelivat myös lehden jakelutavasta.
   Lehti jaetaan tulevina kahtena vuonna yhä ilmaisjakeluna, mutta Oulun seurakuntayhtymässä selvitetään mahdollisuutta kokeilla osoitteellista jakelua jollain rajatulla alueella.

OIKAISU

Torstaina 26.5.2016 ilmestyvässä Rauhan Tervehdyksen painetun lehden jutussa Rauhan Tervehdys ei vähennä ilmestymiskertojaan kerrotaan virheellisesti, että Kotimaa Oy olisi luopumassa kokonaan kustannustoiminnasta.
Tuotantopäällikkö Timo Karonen tähdentää, että Kotimaa Oy jättäytyy pois pelkästään Rauhan Tervehdys –lehden kustannusyhteistyöstä, koska Rauhan Tervehdyksen hankintatapaa ajanmukaistetaan siten, että Rauhan Tervehdys ry alkaa hankkia lehden painamisen ja jakelun suoraan toimijoilta. Kotimaa julkaisee ja kustantaa edelleen muun muassa Kotimaa ja Askel –lehtiä sekä tuottaa voimassa olevien asiakaslehtisopimusten puitteissa eräitä seurakunta- ja järjestölehtiä.
Rauhan Tervehdys pyytää anteeksi erehdystä.

ELSI SALOVAARA

Millaisia toiveita sinulla on lehden sisällölle, sen ilmestymisaikataululle tai jakelumallille?
Kerro niistä palautesivullamme!

Kempele luopui Rauhan Tervehdyksen tilaamisesta

Kempeleen kirkkoneuvosto on päättänyt, että Kempeleen seurakunta ei ole enää ensi vuoden alusta Rauhan Tervehdyksen tilaajaseurakunta. Päätös oli yksimielinen.
   Kirkkoneuvoston kokouksessa 19.5. käsiteltiin lehden tilaamista vuosille 2017–2018.
   Päätös merkitsee sitä, että ensi vuoden alusta lähtien Rauhan Tervehdyksessä ei ole enää Kempeleen seurakunnallisia ilmoituksia, eikä lehteä jaeta alueen talouksiin.
   Lehden kustannussopimus Kotimaa Oy:n kanssa päättyy tämän vuoden lopussa. Yhdistyksen hallitus on valmistellut lehden painatuksen ja jakelun kilpailutusta.
   Kilpailutusta varten hallitus tarvitsee 8.6. mennessä tilaajaseurakunnilta periaatepäätöksen siitä, ovatko ne edelleen mukana lehden tilaajina vuoden 2017 alusta.

Artikkeli on osa lehteä 18/2016