Aikalisä ainaishoitosopimuksiin

7.6.16

Oulun noin 1800 ainaishoitohaudan hoito jatkuu toistaiseksi ennallaan.
   Pohjois-Suomen hallinto-oikeus päätti, että seurakuntayhtymällä ei ollut oikeutta irtisanoa sopimuksia.
    Seurakuntalaisten näkökulmasta asiassa ei tällä erää tapahdu mitään. Sen sijaan Oulun seurakuntayhtymälle oikeuden päätös kumota irtisanomiset tietää 1–2 vuoden kaivelua arkistossa:
   – Esiin pitää etsiä kaikki hautojenhoidosta aiheutuneet tulot ja menot 1900-luvun alusta tähän päivään, sanoo Oulun seurakuntayhtymän yhtymäjohtaja Ilpo Kähkönen.
   Kähkösen mukaan prosessi alkaa alusta:
   – Kun tulot ja menot on saatu laskettua uudelleen hallinto-oikeuden vaatimalla tavalla, yhtymän päätöksentekoelimet käsittelevät asian ja aikanaan hautojen ainaishoitosopimusten haltijoille ilmoitetaan uudelleen sopimusten irtisanomisesta. Selvittelyn kestäessä hautojen hoito jatkuu kuten tähänkin saakka.
   Oulun evankelisluterilainen seurakuntayhtymä sanoi kaksi vuotta sitten irti 1768 haudan ainaishoitosopimukset.
   Päätöksestä tehtiin 11 valitusta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, joka teki viime viikolla asiassa päätöksen valittajien hyväksi.
   Ainaishoitosopimuksesta maksetun hoitopääoman korkotuotolla on ollut tarkoitus järjestää haudan hoito.
   Seurakuntayhtymän mukaan korkotuotot eivät ole riittäneet kattamaan hautojen hoidosta aiheutuneita kuluja ja lähestulkoon kaikkien ainaishoitosopimusten pääomatkin on yhtymän laskelmien mukaan jo käytetty.
   Hallinto-oikeus ei pitänyt perustelua riittävänä. Sen mukaan laskelmat pitää perustaa hautainhoitorahaston todellisiin tuottoihin ja varallisuuden käypiin arvioihin.
   Ainaishoitosopimuksia on tehty Oulussa 1800-luvun loppupuolelta 1970-luvulle saakka. Suurin osa ainaishoitohaudoista sijaitsee Intiön hautausmaalla

MINNA KOLISTAJA

Artikkeli on osa lehteä 19/2016