Pohjoisen piispat tapasivat toisensa

13.7.16

Ortodoksipiispa Simon iloitsee siitä, että miehet käyvät aiempaa vilkkaammin kirkossa    

Murmanskin ja Montsegorskin piispa, metropoliitta Simon saapui kesän alussa vierailulle Ouluun, sillä hän oli saanut kutsun tulla. Pyynnön vierailulle esitti viime kesänä Oulun piispa Samuel Salmi Murmanskissa käydessään.
   Oulussa kohtasivat entuudestaan tutut hiippakuntiensa johtajat, sillä heillä on takanaan pitkä yhteistyö Barentsin kirkkojen neuvoston kautta.
   Myös tämänkertaisen vierailun tarkoituksena oli Venäjän ortodoksisen kirkon ja Suomen luterilaisen kirkon suhteiden syventämisen.
   Metropoliitta Simon ei ole ollut innokas tapaamaan median edustajia. Kesäkuisella vierailullaan hän suostui Rauhan Tervehdyksen haastateltavaksi.

Kirkko julistaa
aborttia vastaan

Metropoliitta Simon kuvailee keskusteluja Oulun piispan kanssa avoimiksi. Politiikan ajankohtaisiin asioihin tapaamisessa ei hänen mukaansa puututtu.
   – Kirkkojen tehtävä on rukoilla rauhaa maailmaan, ortodoksipiispa toteaa.
   Päivänpolitiikan sijaan vierailulla tulivat esille monet seurakuntaelämän käytännön asiat. Piispa Simon kertoo, että heille ajankohtaisia asioita ovat esimerkiksi nuoriso- ja perhetyö. Kirkko tekee myös abortin vastaista valistustyötä ja tukee vanhuksia sekä suuria perheitä selviytymisessä.
   Myös huumeiden vastaiselle työlle on tarvetta.
   Piispa Simon kertoo, että maallistuminen on lännen kirkkojen tavoin tuttu ilmiö ortodoksisessa kirkossa Venäjällä. Ilonaiheitakin silti on.
   – Aikaisemmin miehet kävivät harvemmin kirkossa. Nyt heitä saattaa olla yli puolet joukosta. Ortodoksinen pääsiäispalvelu vetää puoleensa myös luterilaisia. Ortodoksiset esineet, kuten ikonit ja lampukat, ovat kysyttyjä myös luterilaisten parissa.

Nuorten
lahjat esille

Ortodoksikirkko haluaa tarjota nuorisolle tekemistä. Piispa Simon näkee, että seurakunta voi olla nuorelle paikka, jossa tämän lahjat pääsevät esille.
   – Seurakunnan rooli on toimia mahdollistajana, sillä nuoret ovat aktiivisia ja optimistisia. Uskon, että kirkossa käyvä nuoriso on rauhallisempaa ja vetää tällaisella esimerkillä muita nuoria seurakunnan piiriin. 
   Piispa Simon kertoo tyytyväisenä, että syyskuussa Murmanskissa vietetään suurta nuorisofestivaalia. Ohjelma on kulttuuritäytteistä. Laulamme rauhaa maailmaan, piispa hymyilee.  
   Samuel Salmelle vieras haluaa antaa arvostusta muun muassa siitä, että Suomen saamelaisalueilla työskentelevät luterilaiset papit osaavat saamen kielen.
   Murmanskin hiippakunnan saamelaisaluilla elää noin 2 000 saamelaista, mutta heidän parissaan työtä tekevien pappien kielitaito vaatii piispan mielestä vielä kehittymistä.

Perinteelle on
oltava uskollinen

Vaikka ekumenia, kirkkojen yhteyttä edistävä toiminta, on ollut arkea jo vuosikymmenien ajan, eivät ortodoksit ja luterilaiset voi polvistua yhteisen ehtoollispöydän äärelle. Riittävän samankaltaista käsitystä ehtoollisen merkityksestä ei ole syntynyt.
   Piispa Simon kommentoi asiaa toteamalla, että kirkkojen tulee pysyä uskollisena omalle perinteelleen. Se on tärkeää, hän sanoo.
   Piispa Samuel Salmi kuvailee kaikkien kristittyjen olevan yhtä perhettä, vaikka ehtoollisyhteyttä ei ole.
   – Kristityt ovat suuri perhe, jossa on erilaisia lapsia, joilla on oma perinne ja erilaisia äänenpainoja. Kun kristityt eri kirkoista tapaavat toisiaan, syntyy ilmapiiri, jossa voidaan ymmärtää myös se, miksi olemme ehtoolliskysymyksessä kasvaneet erilleen, Salmi toteaa.
   Hän näkee tärkeänä kirkkojen sitkeän työskentelyn sen eteen, että kristityt voisivat asettua yhteiselle ehtoolliselle.
   – Viime kädessä tässä on kyse Pyhän Hengen työstä eikä ihmispäätelmin tehdystä ratkaisusta.  

RIITTA HIRVONEN

Artikkeli on osa lehteä 21/2016