Aikuiset nuorten tueksi ja turvaksi

18.8.16

Nuorisotyölle on selkeä tarve kauppakeskuksessa, sanovat nuorisotyön ammattilaiset

Oululaiseen kauppakeskus Valkeaan kaavaillaan nuorisotyön käynnistämistä. Oulun tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyönohjaaja Mono Kuoppala kutsui viime viikolla koolle nuorisotyön ammattilaisia, joilla on kiinnostusta kohdata kauppakeskuksessa kokoontuvia nuoria.
    Kuoppala toivoo yhteistyökumppaneita seurakunnan erityisnuorisotyöstä, kaupungilta, Walkersista, poliisista ja Valkeassa toimivasta vartiointiliikkeestä.
   Hänen mukaansa kauppakeskuksessa tarvitaan nuorisotyötä.
   – Tämä on selvää kaikille nuorten kanssa työskenteleville kumppaneille, hän toteaa.

Syksy tuo lisää
nuoria suojaan

Mono Kuoppalan mukaan tapaaminen toteutuu jo elokuussa. Hän uskoo, että tarve nuorisotyölle vain lisääntyy säiden kylmetessä ja ihmisten hakeutuessa lämpimään. 
   – Kun väkimäärä kasvaa, on entistä suurempi mahdollisuus, että joukossa tyhmyys hetkittäin tiivistyy ja jotakin sattuu. Toivottavasti näin ei kuitenkaan käy. Itse en halua ajatella nuorten kokoontumista Valkeassa ensimmäiseksi huolen kautta. Nuorisotyölle kauppakeskus on mahdollisuus tavata nuoria ja kysyä, mitä heille kuuluu. 
   Nuorisotyön läsnäolo kauppakeskuksessa voi lisätä parhaimmillaan kaikkien keskustassa liikkuvien hyvinvointia, Kuoppala pohtii.
   Kauppakeskukselle nuorisotyön suunnitelmat eivät tule yllätyksenä. Osuuskauppa Arinan markkinointivastaava Riikka Forsman kertoo kuulleensa aiemmin, että ainakin kaupungin nuorisotyössä on jo pohdittu partiointia kauppakeskuksessa.

Yhteistyö on
välttämätöntä

Kuoppala kertoo, ettei seurakunta pysty eikä halua toimia kauppakeskuksessa yksin.   Nuorisotyöntekijöiden määrä on vähentynyt Oulun seurakunnissa säästötarpeiden seurauksena.
   – Toisaalta yksin tekemisessä ei olisi myöskään mitään järkeä. Nuorten parissa työskentelevien yhteiset pelisäännöt ja yhteinen näkemys tavasta olla Valkeassa läsnä on hyvä sopia yhteisesti.
   Valkean katetulle Kesäkadulle toivotaan liikkeen nettisivujen mukaan eri toimijoiden kaikille avoimia tapahtumia. Onnistuisiko siellä järjestää esimerkiksi seurakunnan nuortenilta?
   Riikka Forsman kertoo, että kaikki tilaisuudet arvioidaan tapauskohtaisesti. Järjestäjiltä pyydetään ennakkoon suunnitelma tilan käytöstä. 

Kokemuksia
on jo Mikkelistä

Mikkelissä kauppakeskus Stellassa on tehty nuorisotyötä jo kolmisen vuotta. Kaupungin etsivä nuorisotyöntekijä Tiina Teinilä kertoo, että nuorille on pidetty esillä erilaisia aiheita, kuten kesätyöt, yhteishaku ja päihteet.
   – Aluksi nuoret ihmettelivät ja ehkä kyseenalaistivatkin läsnäolomme kauppakeskuksessa. Sellainen asenne meni aika nopeasti ohi, kun tulimme tutuksi ja heille selvisi, että olemme siellä heitä varten.
   – Kohtaamiset nuorten kanssa ovat olleet onnistuneita, tutustumista puolin ja toisin.
Teinilän mukaan päivystys kauppakeskuksessa on auttanut kohtamaan nuoria, joita nuorisotyö ei olisi kenties muuten tavoittanut.
   Mikkelissä kauppakeskuksen nuorisotyössä ovat mukana kaupungin, Stellan henkilökunnan, seurakunnan ja poliisin lisäksi esimerkiksi paikan siistijät ja vartijat.

RIITTA HIRVONEN

Anna palautetta jutusta täällä


Liian aktiiviset aikuiset häiritsisivät

Nuoret haluavat viettää kauppakeskuksissa rentoa vapaa-aikaa, joka ei ole aikatauluihin sidottua. Nuorisotyöntekijöiden läsnäolo ei nuoria haittaa, jos aikuiset eivät yritä liikaa aktivoida heitä. Tarjolla voisi kuitenkin olla mahdollisuuksia omatoimiseen tekemiseen.
   Monelle nuorelle kauppakeskuksen tila on ainoita paikkoja hengailla kavereiden kanssa ja kokea kuuluvansa joukkoon. Kauppakeskuksen myyjistä, vartijoista ja siistijöistä voi tulla nuorille myös tärkeitä aikuiskontakteja.
   Tämä käy ilmi Nuorten Palvelu ry:n Nuorten reviireillä -projektin selvityksestä. Kauppakeskus Valkeaa rakennettaessa Osuuskauppa Arina lähti yhteistyökumppaniksi projektiin yhdessä Oulun kaupungin nuorisotoimen ja Walkers-kahvilan kanssa.
   Oulun Valkean lisäksi projektissa on tehty yhteistyötä useissa muissakin kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten sekä huoltoasemien kanssa.
   Nuorten Palvelu on valtakunnallinen nuorisokasvatusjärjestö.

ELSI SALOVAARA