Seurakuntiin levisi huoli kanttoreista

31.8.16

OAMK hakee säästöjä, kanttorikoulutus uhattuna

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) elokuinen säästölinjaus hämmentää kunnolla kirkon musiikkiväkeä.
Mikäli esitys kirkkomusiikkikoulutuksen lakkauttamisesta toteutuu, syntyy kirkossa suuri huoli siitä, mistä seurakuntiin saadaan tulevaisuudessa riittävästi kanttoreita.
   Oamkin koulutus pätevöittää C-kanttorin virkoihin seurakunnissa. Niitä on seurakunnissa parisen sataa ja Oulun hiippakunnassa noin 40.
   Koulutus on ainoa suomenkielinen ammattikorkeakoulutasoinen kanttorikoulutus Suomessa.

Kirkkohallitus on
yhteydessä ministeriöön

Kirkkohallitus aikoo olla lakkautusesityksestä mahdollisimman pian yhteydessä opetus- ja kulttuuriministeriöön, sillä vasta ministeriö tekee lopullisen päätöksen kanttorikoulutuksen tulevaisuudesta Oulussa. 
   Kirkon koulutuskeskuksen johtaja Kari Kopperi toteaa, että Suomessa on tehty 1980-luvulla koulutuspoliittinen ratkaisu, jonka mukaan yhteiskunta huolehtii eri alojen ammatillisesta koulutuksesta.
   – Jos lakkautusesitys ei muutu, tähän vuosikymmenien käytäntöön tulisi merkittävä poikkeama. Työelämä tarvitsee ammattikorkeakoulutasoista kanttorikoulutusta.
   Maisteritasoista kanttorikoulutusta järjestää Sibelius-Akatemia Helsingissä ja Kuopiossa. Niissä keskitytään kouluttamaan A- ja B-kanttoreita, jotka suorittavat C-kanttoria ylemmän tutkinnon.

Hakijamäärissä
vaihtelua vuosittain

Kanttorikoulutuksen lakkauttamista perustellaan vähäisellä kiinnostuksella opintoja kohtaan sekä koulutuksen kalleudella.
   Oamkin kirkkomusiikin vastuuopettaja Ari Rautakoski kertoo, että tänä vuonna koulutuksen vetovoima oli heikohko, mutta hakijamäärissä on ollut vaihtelua myös aiemmin. Syitä tähän ei ole tiedossa.
   – Aloittajia kanttorikoulutuksessa on alkavana syksynä neljä. Aloituspaikkoja olisi ollut kahdeksan.
Rautakoski kertoo, että kevään haussa ja myöhemmässä täydennyshaussa hakijoita oli yhteensä 15, mutta osa hakijoista ei ollut valintakokeen perusteella koulutuskelpoisia. Kaikki valitut eivät lopulta ottaneet paikkaa vastaan.
   Rautakoski kertoo, että kaikkiaan tällä hetkellä kirkkomusiikin opiskelijoita on talossa vajaa 40.
   – Aiempina vuosina aloittajia on ollut osin ylipaikoillakin.

Pohjoinen olisi
iso kärsijä

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on vedonnut Oamkin hallitukseen kirkkomusiikkikoulutuksen säilyttämiseksi.
   Tuomiokapitulin Oamkin hallitukselle 12. elokuuta lähettämässä vetoomuksessa todetaan, että Oulun kanttorikoulutuksen maantieteellinen sijainti on vaikuttanut olennaisesti siihen, että pohjoisen Suomen seurakunnissa on erittäin ammattitaitoisia musiikin ammattilaisia.
   Jos koulutusta on tulevaisuudessa vain Helsingissä ja Kuopiossa, pohjoisen vetovoima kokisi ison kolauksen, kapitulissa murehditaan. 
   Vetoomuksessa kerrotaan, että koulutuksen loppuminen pahentaisi kanttoripulaa eniten Oulun lisäksi Lapuan ja Kuopion hiippakunnissa.
   Oulun konservatoriossa voi suorittaa musiikkialan perustutkinnon kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdossa, mutta Rautakoski toteaa, ettei koulutus anna kelpoisuutta kanttorin virkaan. Ruotsinkielisen muusikko (AMK) -tutkinnon voi suorittaa edelleen Pietarsaaressa.

RIITTA HIRVONEN

Artikkeli on osa lehteä 24/2016