Rauhaa kohti

7.9.16

Lainaukset on kerätty eri medioista – myös sosiaalisesta mediasta – sen jälkeen, kun piispat julkaisivat viime viikolla 31.8. selonteon kirkon voimassa olevasta avioliitto-opista.

”Kirkon käsitys on se, että avioliiton osapuolet ovat mies ja nainen, vaikka laki avioliitosta Suomessa muuttuukin. Piispojen selonteon puhe lähimmäisenrakkaudesta ei jää mieleen, jos päällimmäinen viesti on, että samaa sukupuolta olevia ei vihitä.”
   ”Se, mitä kirkolliskokouksessa päätetään, palautuu ja nousee kirkon uskosta.”
   ”Seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla ihmisillä ja heidän läheisillään on paljon kielteisiä muistoja kirkosta sekä traumoja, joita kirkon edustajat ovat heihin lyöneet.”
   ”Me kaikki synnymme maailmaan tasa-arvoisina.”
   ”Selonteko painottaa, että kirkossa on tilaa erilaisille perheille, yksineläville, eronneille sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville. Piispat vaativat kirkon työntekijöitä tarkastamaan asenteitaan.”
   ”Minua järkyttää se, että kirkkoa vaaditaan muuttamaan oppiaan ja käytäntöään avioliittoon liittyen.”
    ”Todennäköisesti kuitenkin osa papistosta tulee vihkimään myös samaa sukupuolta olevia pareja. Sekä vihkimisen pätevyys että papin pappisoikeuksien säilyminen tullaan sittemmin punnitsemaan oikeusistuimissa ja tuomiokapituleissa.”

Hyvä Jumala, avioliittolain muutos jakaa Suomen kirkkoa. Katsomusten välillä on syvä ero.
    Osa kirkon työntekijöistä ja seurakuntalaisista on huojentuneita piispojen puheenvuorosta: käsitys perinteisestä avioliitosta ei heidän mielestään saa muuttua.
   Moni on odottanut, että samaa sukupuolta olevat parit saisivat uuden avioliittolain myötä kirkollisen vihkimisen tai siunaamisen. Kokemus syrjinnästä loukkaa.
   Auta jokaista väsymättä rakentamaan sitä oikeudenmukaisuutta, joka yksin voi taata pysyvän ja todellisen rauhan.

RIITTA HIRVONEN

Artikkeli on osa lehteä 25/2016