Suunnitelmissa omat messut

28.9.16

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys viettää 50-vuotisjuhliaan ensi vuonna.
Tekeillä on uusi strategia, johon herätysliikkeen johtajat hakevat parhaillaan näkemyksiä paikallispiirien aktiiveilta.
   – Kaikille on samat kysymykset, mutta vastaukset ovat olleet erilaisia, toteaa aluekoordinaattori Anssi Savonen.
   Oulun keskusteluissa esiin tuli tarve järjestää omia messuja. Tällaista toimintaa Kansanlähetyksellä on jo Turun seudulla.
   Kansanlähetyksessä pappeus nähdään miesten tehtävänä, eli liikkeellä on niin kutsuttu perinteinen virkakäsitys. Naispappien määrän lisääntyessä kirkossa, virkakäsitys tuo koko ajan yhä enemmän haastetta esimerkiksi ehtoollisen viettoon.
   – Olemme osa kirkkoa ja emme halua katkaista siteitä seurakuntiin. Kaikessa emme kuitenkaan voi olla mukana, pohtii lähetysjohtaja Mika Tuovinen.
   Kansanlähetyksessä korostetaan yhteistyökykyä.
   – Mikäli se meistä riippuu, tulemme jatkossakin toimeen kaikkien kanssa. Yksi arvoistamme on ennakkoluulottomuus, Anssi Savonen kertoo.
   Herätysliikkeessä painotetaan oikeutta toimia omantunnon mukaan. Esimerkiksi suhde naispappeuteen on lopulta jokaisen henkilökohtainen valinta.
   – Kansanlähetys on kuitenkin monelle hengellinen koti, ja siihen sisältyy tiettyjä odotuksia. Emme esimerkiksi kutsu ehdoin tahdoin naispappeja puhumaan tilaisuuksiimme, sillä se pahoittaisi monen mielen, Savonen jatkaa.
   Tähän mennessä näkemyksiä Kansanlähetyksen tulevaisuudesta ovat päässeet kertomaan Pohjois-Pohjanmaan lisäksi Lapin, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Helsingin piiriväki. Loppuvuoden aikana vuoronsa saavat loput 12 kotimaan piiriä sekä Ruotsissa toimivat kansanlähetysaktiivit.
   Tulevaisuuden haasteina esiin ovat järjestössä nousseet nuorten vähyys toiminnassa sekä taloustilanne. Piirien päätehtävä on tukea lähetystyötä rukoilemalla ja keräämällä varoja.
   Pohjois-Pohjanmaalla oman piirin haaveeksi listattiin missionäärinen, messua viettävä ja hyvin johdettu vapaaehtoisten joukko, jolla on oma toimitila.

ELSI SALOVAARA