Keskustelematon kanta

12.10.16

Luterilaisessa kirkossa keskustellaan homoparien vihkimisestä, muissa kristillisissä kirkoissa ei

Avioliittolain muuttuminen ensi vuoden maaliskuun alusta ei aiheuta keskustelua Oulun muissa kristillisissä kirkkokunnissa kuin luterilaisessa.
   Tämä selviää, kun soittaa Oulun Vapaakirkkoon, Oulun helluntaiseurakuntaan, Oulun adventtiseurakuntaan, Oulun metodistiseurakuntaan sekä Oulun katoliseen ja Oulun ortodoksiseen seurakuntaan.
   Kaikilla näillä kirkoilla on vihkioikeus ja vihkimisiä on seurakunnasta riippuen muutamia vuosittain. Ainoastaan Oulun adventtiseurakunnassa vihkimisiä ei ole joka vuosi.

Ei edes epävirallista
keskustelua

Johtavan pastorin Hannu Oravan mukaan avioliittolain muuttuminen ensi vuonna ei aiheuta tällä hetkellä keskustelua, edes epävirallista, Oulun helluntaiseurakunnassa.
   – Lakimuutos ei koske meitä, hän sanoo.
   Helluntaiseurakunnan vuonna 2011 tekemän eettisen kannanoton mukaan avioliitto on miehen ja naisen muodostama kestäväksi tarkoitettu liitto.
   Oulun adventtiseurakunnan sihteeri Eila Maunu toistaa saman viestin kuin Orava: keskustelua uudesta avioliittolaista ei ole tarvetta käydä lakimuutoksen lähestyessä.
   – Kantamme on yksiselitteinen. Avioliitto on miehen ja naisen välinen.

Omaa kantaa
on korostettu

Suomen Vapaakirkko määrittelee avioliiton miehen ja naisen väliseksi. Näkemystä on kirkon parissa haluttu tietoisesti viime vuosina korostaa silmällä pitäen uutta avioliittolakia, Oulun Vapaakirkon pastori Risto Wotschke kertoo.
   – Meidän kirkkomme todellisuus on toinen kuin luterilaisen kirkon: emme ala keskustelemaan siitä, vihkisimmekö nais- ja miespareja.
   Wotschke arvioi, että vapaissa suunnissa, kuten Vapaakirkossa ja Helluntaikirkossa, tapahtuisi voimakasta hajaantumista, jos samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä ryhdyttäisiin keskustelemaan.

Metodistit maailmalla
puhuvat asiasta

Pastori Jori Brander Oulun metodistiseurakunnasta kertoo, että Suomen metodistikirkon vuosikonferenssissa parisen vuotta sitten yhteiskuntajärjestykseen lisättiin toteamus, että avioliitto on miehen ja naisen välinen.
   – Tässä myös pitäydymme, Brander toteaa, vaikka avioliittokeskustelua käydään hänen mukaansa metodistien parissa maailmalla samalla tapaa kuin Suomen luterilaisessa kirkossa parhaillaan.
   – Ruohonjuuritasolla käsitys avioliitosta on Suomen metodistien parissa perinteinen. Vaikka keskustelua käydään esimerkiksi Amerikassa, en usko, että kirkon näkemys olisi muuttumassa nopeasti.

Ei epäselvyyttä
kannasta

Oulun ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra, isä Marko Patronen kertoo, että ortodoksisen kirkon maailmanlaajuinen kirkolliskokous otti kesäkuussa selkeän kannan perinteisen kristillisen avioliittokäsityksen puolesta.
   – Uusi avioliittolaki ei siis muuta mitään kirkossamme. Tämä käsitys ei ole suunnattu ketään vastaan. Jokainen päättää itse kenen kanssa asuu – siihen kirkko ei ota kantaa – mutta vihkiminen on kirkon asia.
   Kirkkoherra, isä Donbosco Oulun katolisen seurakunnasta toteaa, ettei nais- ja miesparien vihkimisestä tarvitse keskustella, koska opetus avioliitosta on katolisessa kirkossa selvä ja muuttumaton.
   – Avioliittoon kuuluu yksi Adam ja yksi Eeva, hän kuvailee.
   Haastateltavat edustavat kirkkoja, joilla on Suomessa jäseniä yhteensä noin 104 000.

RIITTA HIRVONEN

Millaisia ajatuksia muiden kirkkokuntien ja seurakuntien näkemykset herättävät? Miten avioliittolain muuttuminen sinusta pitäisi huomioida ev.lut. kirkossa tai jossain muussa yhteisössä?
Kommentoi ja anna palautetta täällä:
Palautelomake avautuu uuteen ikkunaan

Paavalin seurakunta vetoaakirkon päättäjiin homoparien vihkimiseksi

Evankelis-luterilaisessa kirkossa keskustelu sukupuolineutraalista avioliittolaista jatkuu uusin kääntein.
    Helsinkiläisen Paavalin seurakunnan seurakuntaneuvosto lähetti 4.10. poikkeuksellisen vetoomuksen piispoille ja kirkolliskokousedustajille. Vetoomuksessa pyydetään kirkolliskokousedustajia ja piispoja edistämään homoparien kirkollista vihkimistä.
   Vetoomuksen tarkoituksena on kirkkoherra Kari Kanalan mukaan kertoa seurakuntalaisille, että Paavalin seurakunta on syrjintävapaa seurakunta, eikä armossa ole sanaa mutta.
   Seurakuntaneuvosto ilmoitti samassa yhteydessä, että Paavalinkirkko ja Paavalin seurakunnan tilat ovat kaikkien niiden käytössä, jotka ”pyytävät liitolleen siunausta ja haluavat viettää hääjuhlaansa seurakunnassa”.
   Kanala muistuttaa, että seurakuntaneuvoston kannanotto on luottamushenkilöiden tekemä keskustelun avaus. Sitä ei pidä nähdä kapinana tai piispojen arvovallan kyseenalaistamisena. Päinvastoin Kanala toivoo, että vetoomus kannustaisi myös piispoja ilmaisemaan reilusti oman kantansa, eikä pitäytymään ainakaan väkisin näennäisessä yksimielisyydessä.
   Kirkossa tulisikin Kanalan mukaan pyrkiä kohti avointa moniäänisyyttä.
   – Paavalin seurakuntaan mahtuvat myös he, jotka ovat sitä mieltä, ettei nykyistä avioliittokäsitystä tule muuttaa.

REBEKKA NAATUS

Artikkeli on osa lehteä 30/2016