Ristikansa on aina odottanut

23.11.16

Kun Satu ja Jorma Arkkila lähtivät kymmenisen vuotta sitten lähetystyöhön Afrikkaan – ensin Sambiaan ja sitten Keniaan – oli heidän totuteltava uudenlaiseen ajankäyttöön.
   Kiire tuntui olevan afrikkalaiselle vieras tunne, ja siksi vieraiden oli hyvä harjaantua odottamisessa.
   – Jos kello lähenee koulupäivän alkua, me suomalaiset lähes juoksemme koululuokkaa kohti. Paluumatkalla näen, että kanssasisaret pysähtyvät rauhassa tervehtimään toisiaan ja vaihtamaan kuulumiset, vaikka kello on jo soinut, Siikalatvan ja Tuiran seurakuntien nimikkolähetti Satu Arkkila kertoo.
   Kun työkokous alkaa, ei paikallisten ajatuksena ole viedä se nopeasti loppuun.
   – Niin kauan on aikaa, kuin aurinko paistaa, sanotaan täällä usein. Kun kokous loppuu, minun ajatukseni on kiirehtiä kotiin. Muut välittävät kiireettömyyden tunteen. Kokouksen jälkeen on aikaa kohdata toinen ihminen, sillä hän on tärkeä. Ollaan tässä ja nyt.
   Arkkila on oppinut valmistautumaan odottamiseen. Aiemmin häntä harmitti kovasti, kun sovitut aikataulut eivät pitäneet paikkaansa. Nyt hän lähtee työhönsä varustautuneena. Mukana on usein odottamisen varalle työpapereita, kirja, vesipullo ja jopa eväs käsilaukussa.

Jumala on
aina matkan päässä

Pian alkava adventti aloittaa kirkoissa viikkoja kestävän odotuksen ajan. Ristikansa asettuu odottamaan Jeesuksen, Vapahtajan syntymää.
   Raamattua lukiessa syntyy mielikuva siitä, että Jumala tuntuu aina olevan jossain – matkan päässä. Psalmeissa odotetaan hartaasti Herraa. Odottajia, kuten Jobia, kehotetaan olemaan luja, sillä apu ihmisen vaivaan tulee Herralta.
   Hyvänen aika, onko kristityn elämä pelkkää odottamista? Professori emerita Raija Sollamo sanoo, että Vanhassa testamentissa odottamisen sijaan voitaisiin puhua myös toivomisesta.
   – Jumalan odottaminen vaati kärsivällisyyttä, mutta se oli samalla toivoa paremmasta. Odotuksessa on positiivinen perusvire.
   – Vaikka odottaminen vaati suunnatonta lujuutta, millaista sitten olisi elämä ilman toivoa?

Odottamisen taitoa
voi vahvistaa

Myös Uudessa testamentissa odottamiseen sisältyy lupaus hyvän tulemisesta. Jeesuksessa tulee pelastus ihmisille. Odotuksen kohde vaihtuu Jumalasta Jeesukseksi, Sollamo sanoo.
   – Nykyihminen on kärsimätön odottaja, mutta kristitty voi treenata vaikeaa odottamisen taitoa vahvistamalla uskoaan siihen, että Jumala ei petä. Häneen kannattaa panna toivo.
   – Jos usko kantaa, mitä onkaan edessämme! Tämä antaa jaksamista toivomiseemme.

RIITTA HIRVONEN