Vihkioikeudesta luopuminen harkinnassa

16.11.16

Piispainkokous ryhtyy selvittämään vihkioikeudesta luopumisen vaikutuksia. Asiasta päätettiin viime viikolla kirkolliskokouksessa Turussa.
   Selvityksessä pitää käsitellä muun muassa kirkollisen vihkimisen merkitystä jäsenille, ratkaisun vaikutuksia kirkon henkilöstöön ja talouteen sekä vaikutusta kirkon ja valtion välisiin suhteisiin.
   Aiheesta käytiin kokouksessa vilkas keskustelu. Edustajien puheissa todettiin esimerkiksi pelko myös muiden kirkollisten toimitusten vähenemisestä, mikäli vihkioikeudesta luovuttaisiin.
   Vaikutuksien selvittämisestä tehtiin aloite viime kevään kirkolliskokouksessa.

25 edustajaa ilmaisi
tukensa vihkimiselle

Verkkolehti Kotimaa24:n mukaan joukko Turussa koolla olevan kirkolliskokouksen jäseniä julkaisi viime viikolla kannanoton, jolla he ilmaisevat tukensa samaa sukupuolta olevien parien kirkolliselle vihkimiselle. Kannanoton oli allekirjoittanut 25 edustajaa.
   Oulun hiippakunnan kirkolliskokousedustajista allekirjoittajia ovat pappisedustaja Helena Paalanne ja maallikkoedustaja Tuula Okkonen.
   Allekirjoittajien mukaan kannanotto tehtiin tueksi kaikille kirkon jäsenille, jotka haluavat solmia avioliittonsa papin edessä ja vastaanottaa siunauksen liitolleen.
   Omassa kokouspuheenvuorossa Paalanne totesi, että luterilaisuudessa ei ole kauneinta normatiivisen ihanteen mukainen parisuhde, vaan syntinen, vajavainen, monin tavoin särkynyt ihminen, joka on juuri siitä syystä Jumalan pelastavan rakkauden kohde.

Miten Raamattua
pitäisi lukea?

Sateenkaariyhdistys Malkuksen puheenjohtaja Riku Karppinen näkee, että kirkossa on keskusteltavana kaksi osittain toisiinsa liittyvää, mutta samalla kaksi erillistä kysymystä. Ne ovat hänen mukaansa kysymys siitä, miten kirkossa suhtaudutaan samaa sukupuolta olevien parisuhteisiin ja mitä kristillinen avioliitto on.
   – Näiden ja monien muiden kirkkoa jakavien kysymysten taustalta löytyy sama peruskysymys: miten Raamatun tekstejä pitäisi tulkita? Tästä aiheesta toivoisin enemmän keskustelua. Sen kautta oppisimme ymmärtämään paremmin myös erilaisia avioliittokäsityksiä.
   – Näen siis, että ongelma on paljolti muualla kuin avioliittolain muuttumisessa.
   Sateenkaariyhdistys Malkus edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten henkistä ja hengellistä hyvinvointia.

RIITTA HIRVONEN