Terttu Laaksonen ja Sanna Leppäniemi vetävät Alfa-kurssia ja sanovat

Paavalikin kysyi, kun ei tiennyt

21.12.16

Alfassa ei kaihdeta kysymyksiä, kuten kuuleeko Jumala rukoukset

Nuoret pohtivat rippikoulussa uskon peruskysymyksiä, kuten kuka Jeesus on, parantaako Jumala sairaita tai miksi rukoilla. Mutta missä aikuinen voi palata uskon peruskysymysten äärelle, kun elämä on ennättänyt koetella uskoa Jumalaan ja rukouksen tehovoimaan?
  Oulujoen seurakunnassa järjestettävä Alfa-kurssi on tarkoitettu tähän.
   – Alfa tarjoaa mahdollisuuden pohdiskella. Ihmisten kysymyksille on paljon tilaa, vaikka yhteiseen hetkeen kuuluu myös muuta, pastori Terttu Laaksonen kertoo.
   Se muu ohjelma on yhteinen ruokailu, jolla tapaaminen aloitetaan ja vetäjän puheenvuoro sekä keskustelua ryhmissä.
   Laaksonen vetää Alfaa yhdessä kanttori Sanna Leppäniemen ja pastori Ilkka Mäkisen kanssa. Musiikkivalinnat liittyvät aina kunkin kokoontumisen aiheeseen.

Kyseleminen alkoi
jo Raamatussa

Laaksonen kuvailee, ettei Alfassa kaadeta kurssilaisten niskaan kirkon oppia.
   – Jo Raamatussa kysellään, niin teki myös Paavali, joka pohti, osaako hän rukoilla oikein. Omien kysymysten esille ottaminen on Alfassa tärkeää. Seurakunnassa voi olla lopulta tähän liian vähän mahdollisuuksia.
   Tutkimuksen mukaan iso joukko suomalaisia uskoo Jumalaan, mutta samalla he korostavat, etteivät usko, kuten kirkko opettaa.
   – Heiltä haluaisin kysyä, miten he sitten uskovat. Siitä alkaa keskustelu. Ihmisillä on varmaan paljon erilaisia käsityksiä siitä, miten kirkossa uskotaan.
– Kirkossa voidaan olla asioista eri mieltä, niin Alfa-kurssillakin.

Kurssilla tapaa
muita ihmisiä

Kurssin vetäjät pitävät alfatapaamisia hyvänä keinona tutustua seurakuntaan: vastaako se omia mielikuvia?
Kurssilla tapaa muita ihmisiä, joita kiinnostavat myös elämän syvät kysymykset.
   – Yhteen tuleminen ei ole pieni asia, kun tiedämme, että moni ihminen kaipaa seuraa.
   Laaksonen uskoo, että kurssi voi tuoda parhaimmillaan tarpeellisia eväitä ja voimia itse kunkin arkeen.
1980-luvulla kehitetty Alfa-toiminta on lähtöisin Englannista anglikaanisesta kirkosta, josta se levisi eri maihin, kirkkokuntiin ja kristillisiin yhteisöihin. 
   Sanan Alfa kirjainten on sanottu tulevan seuraavista periaatteista: a viittaa siihen, että Alfa on avoin jokaiselle, joka haluaa tietää, mistä kristinuskossa on kysymys. Kirjain l kertoo tapaamisten yhdestä sisällöstä, luennoista. Muutakin on tarjolla. Kirjain f muistuttaa, että fanaattisuus ei kuulu Alfaan. Viimeinen a painottaa, että avoimuus on kurssin perusarvo.

RIITTA HIRVONEN

Artikkeli on osa lehteä 40/2016