Pieni muutos – isot seuraukset?

7.12.16

Luterilaisen kirkon uusi ehtoolliskäytäntö herättää hämmennystä muissa kirkkokunnissa

Suomen luterilaisessa kirkossa voidaan antaa ensi vuoden alusta lähtien ehtoollista yksittäistapauksissa myös muiden kirkkojen jäsenille ilman, että nämä kirkot olisivat solmineet ehtoollisyhteyttä Suomen ev.lut. kirkon kanssa.
   Asian mahdollistaa marraskuisen kirkolliskokouksen lisäys kirkkojärjestykseen. Sen mukaan piispainkokous määrää, millä edellytyksillä muun kristillisen kirkon jäsen voi osallistua ehtoolliseen.
   Lisäys mahdollistaa esimerkiksi eri kirkkokuntiin kuuluvien puolisoiden osallistumisen yhdessä pyhälle aterialle. Ehtoolliselle voi osallistua myös henkilö, jonka ei käytännössä ole mahdollista osallistua oman kirkkonsa jumalanpalveluselämään.
 
Katolilaiset ovat
muutokselle varauksellisia

Katolisen tiedotuskeskuksen johtaja Marko Tervaportti toteaa, että Katolinen kirkko Suomessa suhtautuu varauksellisesti ehtoollisuudistukseen.
   – Minun tietoni mukaan piispamme Teemu Sippo on käynyt aiheesta keskustelua luterilaisen kirkon piispainkokouksen sihteerin ja varmaan myös joidenkin piispojen kanssa.
   – Tilanne ymmärretään ainakin piispojen tasolla hyvin: katolilaisilla ei ole periaatteessa oikeutta osallistua luterilaiselle ehtoolliselle siitä huolimatta, mitä luterilainen kirkko asiasta sanoo.
   Tervaportin mielestä on olennaista ja tärkeää, että toisten kirkkojen näkemyksiä kunnioitetaan eikä niiden vastaisesti toimita.
   Luterilaisen kirkon piispainkokous ottaa ehtoollisen jakamisen ekumeeniset vaikutukset huomioon antaessaan ehtoolliskäytännöstä tarkempia määräyksiä. Kyse on muiden kirkkojen konsultoimisesta ja informoimisesta.
   – Tämä herättää luottamusta siihen, että piispat osaavat ohjeistaa järkevällä tavalla, missä ehtoollisvieraanvaraisuuden rajat kulkevat, Tervaportti kommentoi.
   Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo on arvostellut julkisuudessa uutta ehtoollislinjausta. Leo totesi, että kristillinen yhteisö tai kirkko, joka kutsuu ortodokseja omaan ehtoollispöytäänsä, ei ansaitse ortodoksien ekumeenista kumppanuutta.
   Hänen mukaansa ehtoollisen sallimisella olisi ekumeenisesti vahingollisia vaikutuksia.
 
Hyvillä mielin
ehtoolliselle

Oulun seurakuntien yliopistopastorin Ari Savuojan mukaan uusi käytäntö helpottaa tilannetta Oulun kansainvälisessä kristillisessä yhteisössä.
   – Joissakin yksittäistapauksessa seurakuntalaisen ei tarvitse enää kipuilla, uskaltaako hän tulla ikään kuin laittomasti ehtoolliselle, Savuoja sanoo.
   Englanninkielisessä jumalanpalveluksessa ei ole Savuojan mukaan eroteltu kirkkovieraita sen mukaan, onko heidän omalla kirkkokunnallaan ehtoollisyhteyt­tä Suomen ev.lut. kirkon kanssa vai ei.
   Tällainen kontrolli on ehtoollispöydän äärellä käytännössä mahdotonta. Sama tilanne vallitsee laajasti monikulttuurisessa Suomessa. Ehtoollisilla käy väkeä, jolla ei ole periaatteessa siihen oikeutta.
   – Emme ole kyselleet jäsenkorttia. Olemme kuitenkin edellyttäneet, että kävijä on kastettu, Savuoja toteaa.
– Jos kuitenkin tiedämme etukäteen, että ehtoollisyhteyttä ei ole, vieraan kanssa keskustellaan ja asia selvitetään.
   Ehtoollista ei ole Savuojan mukaan haluttu pitää Oulussa kynnyskysymyksenä, koska englanninkielinen messu kokoaa ison osan niistä protestanttisista kristityistä, joilla ei ole oman kirkkokuntansa ehtoollisyhteyttä Oulussa. Ehtoollisen hengellinen sisältö menee tässä muodollisen kirkkoon kuulumisen edelle, hän sanoo.

PEKKA HELIN

Anna palautetta jutusta täällä
(Huom. mikäli haluat terveisesi lehteen, laita mukaan yhteystietosi!)


Näin katekismus opettaa ehtoollisesta

•     Jokainen ehtoollisen vastaanottaja saa Kristuksen sanan mukaisesti hänen ruumiinsa ja verensä. Ehtoollisen lahja, syntien anteeksisaaminen, annetaan meille niissä sanoissa, jotka meille sakramentin saadessamme lausutaan: ”sinun puolestasi annettu”.

•     Oikean ehtoolliselle osallistumisen edellytys on usko, joka merkitsee Kristuksen sanaan luottamista.  Voimme heikollakin uskolla turvautua siihen, että Kristuksen ruumis ja veri on annettu juuri meidän puolestamme.

•     Ehtoolliselle voi osallistua, vaikka sen merkitystä ei täysin ymmärtäisikään. Kristuksen ruumis ja veri on kuitenkin erotettava muusta syömisestä ja juomisesta.

•     Ehtoollinen on tarkoitettu jokaiselle kristitylle. Kristus kutsuu pöytäänsä erityisesti niitä, jotka tuntevat itsensä syntisiksi.

Artikkeli on osa lehteä 38/2016