Piispa tarkensi kantaansa esirukoukseen

14.2.17

Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi lähetti viime viikolla kirjeen, joka koski maaliskuun alussa voimaan tulevaa avioliittolain muutosta, sen seurauksia seurakunnille ja papistolle.
   Ohjeistuksissa mainitaan muun muassa, että pappi ei voi kieltäytyä rukoilemasta jumalanpalveluksen esirukouksessa siviiliavioliiton solmineiden puolesta, jos vihityt ovat sitä pyytäneet. Jos esirukousta pyytäneiden joukossa on samaa sukupuolta olevia pareja, sanamuodoksi ei tule ottaa sellaista, jossa puhutaan miehestä ja naisesta. 
   Osa kirjeen sisällöstä on herättänyt tulkinnallisia kysymyksiä muun muassa hiippakunnan konservatiivisten pappien parissa.
   Kirjeen sisällöstä keskusteltiin viime lauantaina myös hiippakuntavaltuustossa. Siellä ilmaistiin huoli siitä, muuttuuko kirkon oppi avioliitosta sen kautta, kun esirukouksessa ryhdytään pyydettäessä rukoilemaan myös avioliiton solmineiden samaa sukupuolta olevien parien puolesta.
   Muun muassa vs. päätoimittaja, pastori Pekka Aittakumpu Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksestä on ottanut piispa Salmeen yhteyttä tarkentaakseen piispan kantaa esirukousvelvoitteeseen.
   Aittakummun mukaan kirjeestä hämilleen jääneiden joukossa on muitakin kuin vanhoillislestadiolaisia pappeja.

Tarkennus: piispa
ei määrää esirukoilijaa

Tämän viikon maanantaina Oulun hiippakunnan kirkkoherroille lähettämässään tarkennusviestissä Salmi korostaa, ettei ohjeessa oteta kantaa siihen, kuka esirukouksen yksittäisessä jumalanpalveluksessa toimittaa. 
    Piispan mukaan jumalanpalvelussuunnitelman tekemisestä ja työnjaosta seurakunnassa vastaa kirkkoherra.   Esirukouksen toimittaa ensisijaisesti diakoni, toissijaisesti avustava pappi tai mahdollisesti myös seurakuntalainen.
   Mikäli kyseinen henkilö ei katso voivansa toimittaa esirukousta, jossa rukoillaan samaa sukupuolta olevan vihityn parin puolesta, työnjakoa ja työtehtäviä voidaan seurakunnassa muuttaa, piispa Salmi sanoo uudessa viestissään.
   Salmen mielestä olennaista on se, että rukous toimitetaan hänen aiemman kirjeensä mukaisesti: ihmistä kunnioittavasti ja korrektisti. 
   Ohjeessa ei siis oteta kantaa siihen, kuka esirukouksen yksittäisessä jumalanpalveluksessa toimittaa, piispa Salmi tiivistää.

Miksi ei saisi puhua
miehestä ja naisesta?

Pekka Aittakummun mukaan piispan kirjettä on tulkittu hiippakunnassa siten, että sen sisältö murentaa kirkon ainoaa ja perinteistä avioliittokäsitystä.
   – Miksi esirukouksen lukemisesta tehtäisiin velvoite ja miksi ei saisi puhua avioliitosta lahjana miehelle ja naiselle? Kirkkokäsikirja ei tunne muuta näkemystä avioliitosta.
   Piispan viimeviikkoisessa kirjeessä seurakunnille ja papistolle ohjeistetaan näin: ”Seurakunnan esirukouksessa on kyse ihmisestä ja hänen kohtaamisestaan. Esirukouksen toimittajan on siten pidettävä huolta sanamuotojen korrektiudesta. Jos esirukousta pyytäneiden joukossa on samaa sukupuolta olevia pareja, sanamuodoksi ei tule ottaa sellaista, jossa puhutaan miehestä ja naisesta.” 
   Piispa Salmen kirjeen valmistelivat yhdessä piispan kanssa Oulun hiippakunnan pappisasessorit ja lääninrovastit.
   Kirje on luettavissa Oulun hiippakunnan nettisivuilta www.oulunhiippakunta.evl.fi.
   Rauhan Tervehdys kirjoitti asiasta lehdessä numero 5, joka ilmestyi 9.2. Juttu on luettavissa lehden arkistosta, www.rauhantervehdys.fi.

RIITTA HIRVONEN

Artikkeli on osa lehteä 6/2017