Riku auttaa koko maassa

28.2.17

Ihmiskauppaa ei voi kuitata pohjoisessa toteamuksella: eihän sitä täällä, etelässä ehkä. Jos vielä kaupungeissa, niin ei ainakaan maaseutupitäjissä.
   – Oulussa on tapauksia ainakin yhtä paljon kuin muissa isoissa kaupungeissa. Pienillä maaseutupaikkakunnilla ihmiskauppaepäilys voi jäädä kaupunkia helpommin huomioimatta, koska  esimerkiksi kontakteja ulkomaailmaan syntyy vähemmän, sanoo Rikosuhripäivystyksen ihmiskaupan uhrien auttamistyön koordinaattori Pia Marttila.

Järjestö palvelee
monilla paikkakunnilla

Rikosuhripäivystys eli RIKU tekee työtä rikoksen uhrien ja heidän läheistensä sekä rikosasian todistajien parissa. Järjestö tarjoaa tuki- ja neuvontapalveluita.
   Palvelupisteitä järjestöllä on yhtensä 30 eri puolilla Suomea. Oulua pohjoisempana ovat Kemin, Rovaniemen, Sodankylän ja Ivalon palvelupisteet.
   Vuonna 2016 järjestön avun piirissä oli 30 ihmiskaupan uhria, 17 miestä ja 13 naista.
   Suurin osa heistä oli työperäisen rikoksen kohteena.
   Marttila muistuttaa, että ihmiskauppa ja pakkotyön teettäminen ovat molemmat piilorikollisuutta. Paljastumista vaikeuttavat monet tekijät, kuten se, että uhreihin ja heidän läheisiinsä voi kohdistua uhkaa. Heitä saatetaan kiristää ja painostaa.

Etsivän työn tekeminen
on tärkeää

Ihmiskaupan tai ihmiskaupan kaltaisen rikoksen jäljille RIKU saattaa päästä jonkun muun kuin suoraan uhrin avulla.
    – Uhrin tuttava voi saattaa hänet järjestön palveluiden piiriin. Asiakkaita ohjautuu meille usein poliisin tai sosiaaliviranomaisten kautta. Myös oppilaitokset ja seurakunnat voivat olla yhteistyökumppaneitamme.
   Yhteisvastuuvaroilla on tarkoitus muun muassa vahvistaa etsivää työtä siellä, missä hyväksikäytön riski on suuri.
   Marttilan mukaan on tärkeää löytää sellaisia ihmiskaupan uhreja, jotka pelkäävät viranomaisyhteistyötä tai putoavat jostakin syystä viranomaispalvelujen ulkopuolelle. Esimerkiksi pelko karkotuksesta voi hidastaa   Suomessa olevan ulkomaalaisen yhteydenottoa viranomaisiin.
   Marttilan mukaan myös tukihenkilöiden kouluttaminen yhteisvastuuvaroilla olisi tärkeää.
   – Tukihenkilö on usein tarpeellinen esimerkiksi oikeudenkäynnissä uhrin tukena. Ihmiskaupan uhrilla voi olla tarve hyvin intensiiiviselle tuelle.
   Yhteisvastuun varoilla syntyvän kriisirahaston turvin voidaan antaa uhreille yllättävässä tilanteessa esimerkiksi majoitusapua.

Ihmiskauppaa esiintyy
monella alalla

Ihmiskaupan uhreja on paitsi seksibisneksessä, myös esimerkiksi rakennustyömailla, ravintoloissa, maataloudessa sekä puutarha- ja matkailualoilla.
   Ihmiskauppaa tai senkaltaista rikollisuutta voi tapahtua myös parisuhteessa: henkilöä voidaan pitää kotona lähes orjamaisissa oloissa, kuten Marttila kuvailee.
   Yhteisvastuuvaroilla autetaan ihmiskaupan uhreja Rikosuhripäivystyksen, Monika-Naiset liiton, Pakolaisneuvonnan ja Pro-Tukipisteen kanssa. Järjestöt tekevät yhdessä ihmiskaupan vastaisen työtä.

RIITTA HIRVONEN

Artikkeli on osa lehteä 8/2017