Sukupuolella on väliä

7.2.17

Kirkolla on yhdeksän tuomiorovastia ja kymmenen piispaa. Piispoissa on yhdeksän miestä ja yksi nainen, Irja Askola, joka jää tehtävästään pian eläkkeelle.
   Sunnuntaina 29. tammikuuta Oulun tuomiokirkossa juhlittiin piispa Samuel Salmen johdolla messua, jossa asetettiin tuomiorovastin virkaan Satu Saarinen. Espoossa on ollut aiemmin naispuolinen tuomiorovasti, mutta nyt Saarinen on ainoa nainen kyseisessä tehtävässä.
   Tuomiorovastia kutsutaan usein piispan kakkosmieheksi, sillä hän toimii tarvittaessa piispan sijaisena. Tuomiorovasti on siis enemmän kuin yhden seurakunnan kirkkoherran.
   Yksittäistä tehtävää ja siihen valittavaa henkilöä arvioitaessa sukupuolella ei ole merkitystä. Tai sillä ei pitäisi olla merkitystä. Sen sijaan yhteiskuntaa, kirkkoa tai muuta laajempaa kokonaisuutta katsottaessa asia on olennainen niin kauan kuin tasa-arvo ei toteudu.
   Kun yli puolet valmistuvista papeista on naisia, mutta kirkon johtotehtävissä heitä on vain muutamia, kyse on rakenteellisesta ongelmasta. Joissain tapauksissa tapahtuu varmasti selvää syrjintää, mutta useimmiten kyse on tavasta ja perinteestä: mies nyt vain jotenkin tuntuu luontevammalta valinnalta.
   Tämän vuoksi tarvitaan tietoista ja järjestelmällistä työtä, jolla raivataan erilaisille ihmisille tilaa ja mahdollisuuksia johtotehtäviin.
   Kyse ei ole pelkästään naisista. Saarinen itse sivusi sukupuolen merkitystä omassa juhlassaan käyttämällä ilmaisua, jossa sukupuoli ei rajautunut vain kahteen. Kirkon yhdellä johtopaikalla on nyt ihminen, joka näkee sukupuolten moninaisuuden.
   Tämä on positiivinen viesti niille hiippakunnan ja kirkon ihmisille, jotka kokevat vierautta kirkon nykyiselle tavalle suhtautua sukupuoliin ja niihin liittyviin rooleihin.

Artikkeli on osa lehteä 4/2017