Uskonnolliset yhteisöt halutaan syyniin

21.2.17

Lapsiasiainvaltuutettu haluaa uskonyhteisöt aiempaa tarkempaan valvontaan

Opetus- ja kulttuuriministeriölle jättämässään aloitteessa lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttila painottaa, että uskonnonvapauden toteutumista arvioitaessa täytyy huomioida erityisesti lapset.
   Uskonnonvapauslaissa säädetyn lautakunnan tehtävä rajautuu tämän hetken lainsäädännön mukaan uskonnollisen yhdyskunnan perustamisvaiheeseen.  Kurttilan mukaan arviointia tulisi tehdä säännöllisesti myös myöhemmin.
   Aloitteessa todetaan, että Kurttilaan on oltu yhteydessä tilanteissa, joissa on syntynyt huolta, onko uskonnollinen yhdyskunta toiminut tai toimiiko se lapsen edun mukaisesti.
Aloite huomauttaa, että arvioinnin tulee voida ulottua myös evankelis-luterilaisen kirkon herätysliikkeisiin.

SRK:n Hintikka
kommentoi lapsen etua

Vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen kattojärjestön Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen (SRK) lapsi- ja perhetyön johtaja Jouni Hintikka ei halua ottaa Kurttilan ajatuksiin kovin yksityiskohtaisesti kantaa, koska kyseessä on vasta aloite.
   Hintikka toteaa lasten hyvinvoinnin olevan tärkeä asia, jonka eteen kaikkien on tehtävä määrätietoisesti töitä.
Samalla hän muistuttaa, että lasten oikeuksien lisäksi yhtä lailla on huomioitava myös uskonnonvapauteen liittyvät näkökulmat ja lainsäädäntö. Ne tulevat Hintikan mukaan hyvin esille Kurttilan aloitteessa.
   Hintikka puhuu vuorovaikutuksen tärkeydestä:
   – Luonteva yhteistyö viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa on toimiva tapa viedä asioita eteenpäin. Vuoropuhelu auttaa huomaamaan, mikäli nykyisissä järjestelmissä tai menettelytavoissa on epäkohtia.
   Hintikan mukaan vanhoillislestadiolaisten ja viranomaisten välinen yhteistyö on toiminut hyvin.
   Hintikka on iloinen, että aloitteessa tuodaan esille myös niitä vahvuuksia, joita uskonnollisilla yhteisöillä on. SRK:n ja paikallisten rauhanyhdistysten toiminnassa lasten ja perheiden hyvinvointia edistetään ennaltaehkäisevän lapsi- ja nuorisotyön sekä perhe- ja diakoniatyön avulla.

Painetta tulee
nyt lisää

Uskontojen uhrien tuki UUT ry:ssä lapsiasianvaltuutetun aloite on otettu tyytyväisenä vastaan. Toiminnanjohtaja Joni Valkilan mukaan se luo painetta sekä uskonyhteisöille että yhteiskunnalle puuttua ongelmiin.
   – Aloite vie oikeaan suuntaan. Samansuuntaista kehitystä tarvitaan myös muissa asioissa, kuten vaikkapa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen aseman parantamisessa.
   Aloitteen voi lukea kokonaisuudessaan internetosoitteessa www.lapsiasia.fi.

REBEKKA NAATUS

Artikkeli on osa lehteä 7/2017