Kohuttu Agnostikkoilta palaa Vanhaan pappilaan

22.3.17

Keskustelu nyky-yhteiskunnassa ei voi loppua siihen, että pappi sanoo viimeiseksi miten asiat oikeasti ovat, Päivi Jussila väittää

Nelisen vuotta sitten neljän oululaispapin vetämät Agnostikkoillat herättivät ihastuksen lisäksi pahennusta: keskustelujen sisällöt poikivat useamman kantelun Oulun tuomiokapituliin.
   Oulun kirkkoherrojen päätöksestä tilaisuudet lopetettiin seurakuntien tiloissa.
   Myrskytuuli puhalsi hetken aikaa kunnolla Agnostikkoiltojen päällä.
   Tällä viikolla Agnostikkoilta on jälleen ajankohtainen. Oulun Vanhassa pappilassa keskustellaan torstaina 23. maaliskuuta aiheesta Kirkko ja sukupuolen rajat. Tilaisuus on kaikille avoin, vaikka se on osa valtakunnallista työpaikkapappien tapaamista.
   Kun Agnostikkoillassa on tällä kertaa oululaispappien lisäksi myös piispa – Porvoon piispa Björn Vikström – ja keskustelupaikaksi kelpaa jälleen seurakunnan tila, syntyy mielikuva kirkosta, jossa siedetään edellisvuosia paremmin avointa, tuulettavaa keskustelua. 

Kirkon on keskusteltava
moneen suuntaan

Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Leena Sorsa ei tunne Agnostikkoiltojen historiaa, mutta toteaa yleisesti, että tuulettavia keskusteluja pelottavampi on kirkko, joka ei avaudu vuorovaikutukseen erilaisten ihmisten kanssa.
   – Kirkossa tapahtuu mielestäni rajojen rikkomista koko ajan. Jos sellainen ei olisi sallittua, syntyisi näivettymistä. Toiminnassa pitää etsiä koko ajan uutta.
   – Sen lisäksi, että uskontojen edustajat keskustelevat keskenään, kirkon on avauduttava rohkeasti vuoropuheluun myös niiden ihmisten kanssa, joille uskonto on vieras aihe.
   Sorsan mielestä rohkea keskustelu ei merkitse sitä, että kirkon työntekijä olisi luopunut sitoutumisestaan kirkon oppiin.
   Hänen mukaansa työntekijöitä tulisi rohkaista etsimään uusia väyliä kirkon sanoman julistamiseen. Uudenlaisia avauksia tarvitaan myös yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisessa.

Seksuaalisuus
ei ole ydinasiaa

Tuiran seurakunnan pastori Päivi Jussila ei vetäisi Agnostikkoillan paluusta sellaista johtopäätöstä, että kirkossa olisi kasvanut sietokyky erilaisille näkemyksille.
   Jussila näkee, että tämänkertaisen Agnostikkoillan aihe, Kirkko ja sukupuolen rajat, helpottaa vaikkapa kirkkoherrojen suhtautumista tilaisuuteen.
   – Kun puhutaan tällaisesta aiheesta, ei käsitellä kirkon ytimessä olevia kysymyksiä. Sellaisia olisivat esimerkiksi pohdinta Jumalasta, Jeesuksesta tai sakramenteista.
   Jussila näkee myös tilaisuuden järjestäjän Kirkkohallituksen vaikuttavan siihen, että tämänviikkoiseen  Agnostikkoiltaan voidaan suhtautua rauhallisin mielin.
   Jussila on kuulunut Agnostikkoiltojen pappeihin alusta saakka. Muut ”tuulettajat” ovat torstaina piispa Vikströmin lisäksi pastori Stiven Naatus Kirkkohallituksesta, Oulun seurakuntien kansainvälisen työn pastori Àrpàd Kovàcs ja Tuiran seurakunnan pastori Helena Paalanne. Kokoonpanossa ei ole enää pastori, päätoimittaja Mikko Salmea.

Muutos ei ole
aina helppoa

Päivi Jussilan mielestä nyky-yhteiskunnassa – varsinkaan tulevaisuudessa – ei enää toimi kirkkohistoriasta tuttu keskustelumalli, jossa kaikki saavat puhua, mutta pappi tai piispa kertoo lopuksi, miten asiat oikeasti ovat.
   – Nykynuoret oppivat jo koulussa, että heillä itsellään on aktiivinen rooli tiedonhankinnassa, oikeiden vastauksien löytymisessä.
   – Kirkossa monella on varmasti yhä kaipaus varmojen vastauksien saamiseen eikä yksisuuntaisesta keskustelusta pois oppiminen ole välttämättä yksinkertaista.
   – Muutokset tapahtuvat hitaasti kirkon kaltaisessa vanhassa instituutiossa.

RIITTA HIRVONEN  

Agnostikkoilta torstaina 23.3. klo 19 Vanhassa pappilassa, Asemakatu 6.

Artikkeli on osa lehteä 10/2017