Parisuhde on kahden ihmisen päätös sitoutua

15.3.17

Toimivassa parisuhteessa kyetään tekemään sopimuksia, sanovat kirkon parisuhde työtä tekevät

Yli puolet kirkon perheneuvonnan asiakkaista tulee hakemaan apua parisuhteen vuorovaikutusongelmiin.
   Oulun perheasiain neuvottelukeskuksessa keskusteluapua antavat Johanna Siira, Marjo Myllymäki, Vuokko Laurila, Eija Mukka, Marjo Myllymäki, Marja Haapakoski ja Ilkka Kurjenmäki uskovat, että ihmisillä on tarvittavat tiedot parisuhteensa vaalimiseen.
   – Jostakin syystä tietoja ei aina saada arjessa käyttöön. Silloin meidän tehtävämme on olla tukena. Voimme toimia sillanrakentajina, jotta ymmärrys puolisoiden välillä voisi lisääntyä.
   Kirkon perheneuvontaan turvautumisen toiseksi yleisin syy ovat eroon liittyvät kysymykset.
   Perheneuvonnassa on havaittu erokulttuurissa iso muutos 2000-luvulla.
   – Parisuhteeseen sitoudutaan aiempaa vähemmän. Jo lähtökohtaisesti hyväksytään, että parisuhde voi olla lyhytaikainen, sanoo Ilkka Kurjenmäki.
   – Toisaalta monet toivovat, että kykenisivät rakentamaan pidempiä ja kestävämpiä ihmissuhteita, jatkaa Vuokko Laurila.
   Kurjenmäen mielestä on suuri haaste yhdistää parisuhde, vanhemmuus ja kulttuurissa oleva vahva yksilökeskeisyys.
  – Eroaminen on teknisesti helppoa, siihen riittää yhden ihmisen päätös. Parisuhdetta taas ei voi jatkaa, mikäli molemmat eivät halua. Se on kahden ihmisen päätös, Laurila ja Haapakoski sanovat.
   Eroamiselta voitaisiin välttyä, jos pariskunnat malttaisivat pysähtyä työstämään parisuhteen ongelmia.
Perheneuvontaa antavien mielestä toimiva parisuhde tarvitsee myös yhteisiä sopimuksia.
  Sopia pitäisi esimerkiksi kodin ja lastenhoidon työnjaosta sekä siitä, mikä on perheen, mikä parisuhteen ja mikä yksilön omaa aikaa.
   – Ajankäyttö pitäisi jotenkin yhdessä määritellä, mutta varsinkin vastarakastuneet kokevat, ettei se ole suhteessa ajankohtaista, Siira ja Mukka sanovat.

Parisuhteessa eletään
erilaisia kehitysvaiheita

Lapsen kehitysvaiheista vanhemmille kerrotaan neuvolassa. Mutta missä parisuhteeseen ryhtyvät saisivat tietoa parisuhteen kehitysvaiheista?
  Tieto helpottaisi ymmärtämään omaa ja kumppanin käyttäytymistä parisuhteen arjessa.
   Alun symbioosivaihe, rakastumisvaihe, kestää tavallisesti 2–3 vuotta.
   Ennen parisuhteen kolmatta vaihetta, kumppanuutta, pitää selviytyä parisuhteen kannalta haastavimmasta vaiheesta, jota perheneuvontaa tekevät kuvaavat parisuhteen uhmaiäksi.
   Eriytymisvaiheessa puolisot alkavat ottaa välimatkaa toiseen ja huomata toisessa piirteitä, jotka eivät vielä rakastumisvaiheessa tulleet esiin.
   Parisuhteen osapuolet alkavat hahmottaa, että suhteessa onkin kaksi erilaista yksilöä. Mieleen voi nousta ajatus siitä, että kumppaniksi on valikoitunut väärä ihminen.
   Eroaminen voi olla lähellä, ellei toiselle saa kerrotuksi omista tarpeista ja toiveista.
   Vastavuoroisesti on kyettävä kuuntelemaan myös suhteen toisen osapuolen näkemyksiä.
  Toimiva suhde vaatii vastavuoroisuutta ja kykyä tehdä kompromisseja. Ei voi olla niin, että toinen jyrää ja toinen alistuu.

Hyvän parisuhteen teesit
vaikka jääkaapin oveen

Kirkon perheneuvontaa on Oulussa annettu 60 vuotta.
   Tätä virstanpylvästä juhlittiin tammikuun lopulla tapahtumalla, jossa kävijät saivat muun muassa kirjata ylös ajatuksiaan hyvästä parisuhteesta.
   Marja Haapakoski sanoo, että monelle parille tärkeä teema tuntui olevan lempeä hyväksyntä toista kohtaan – toisen näkeminen ikään kuin ”armon lasien” läpi, kuten joku kirjoitti.
   Hyvän parisuhteen edellytykseksi oli kirjattu myös ”Yhteiset hetket” .
   – Itsestään selvää, mutta usein unohtuu. On puolisoiden yhteinen asia huolehtia kahdenkeskisistä hetkistä, Eija Mukka muistuttaa.
   Parisuhteen näkemykset voi jokainen pari yhdessä kirjata näkyviin vaikka jääkaapin oveen.

MINNA KOLISTAJA

Artikkeli on osa lehteä 9/2017