Yhteisvastuuvarat auttavat pakolaisia selviytymisessä

29.3.17

Yhteisvastuukeräyksen ulkomaan osuudella autetaan tänä vuonna Syyrian pakolaisia. Heille on tarjolla Syyrian naapurimassa Jordaniassa koulutusta ja psykososiaalista tukea. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.
   Ulkomaanavun tiedottajan Erik Nyströmin mukaan auttamistyötä tehdään erityisesti 12–30-vuotiaiden parissa, sillä he ovat kaikkein haavoittuvaisimpia.
   – Heillä on herkin vaihe kasvussaan, ja he hakevat vasta jalansijaa elämässä. Nuorilla on usein myös koulu kesken.
   Ulkomaanapu pyrkii auttamaan lapsia ja nuoria, koska heissä on Nyströmin mukaan muutoksen voima.
   – Jossain vaiheessa päästään toivottavasti jälleenrakentamaan Syyriaa. Se vaatii koulutettuja nuoria, jotka pystyvät huolehtimaan itsestään, toteuttamaan unelmiaan ja siten rakentamaan vakaata yhteiskuntaa.

Liikunta tukee
jaksamista

Kirkon Ulkomaanapu antaa tukea Jordaniassa kahdella pakolaisleirillä sekä maan pääkaupungissa Ammanissa, jossa järjestöllä on koulutuskeskus. Leireillä ja koulutuskeskuksessa järjestetään pakolaisille aktiviteetteja, kuten käsityöpajoja, parturikoulutusta, kirjoitustaitoa ja englannin kielen opetusta.
   Lapset ja nuoret voivat harrastaa myös karatea ja jalkapalloa. Liikunta on psykososiaalista tukea, Nyström sanoo.
   – Liikunnan avulla kotimaansa jättänyt pystyy käsittelemään asioita, joita hänellä on tullut vastaan pakomatkalla. Liikkumalla voi purkaa negatiivisia tunteita ja kasvattaa itseluottamusta onnistumisten kautta.
   Myös pakolaisille tarkoitettu sirkuskoulu tarjoaa nuorille paikan, jossa he voivat purkaa sodasta ja pakolaisuudesta aiheutuneita traumoja.
   Pakolaisille on tarjolla koulutusta Nyströmin mukaan myös siksi, että heillä olisi mahdollisuus työllistyä Jordaniassa.
   Jordaniaan saapuneista syyrialaisista pakolaisista yli 80 prosenttia asuu paikallisissa yhteisöissä, loput pakolaisleireillä. Yhteisöissä asuvien on hankittava itse toimeentulonsa.
   Yhteisvastuu kerää varoja myös Ulkomaanavun työlle Israelissa ja palestiinalaisalueilla. Järjestö tekee rauhankasvatustyötä opettamalla palestiinalaisille ja israelilaisille nuorille medialukutaitoa ja ihmisoikeustuntemusta. Nuoret oppivat millä tavalla media ja sosiaalinen media toimivat. Tämä kasvattaa heistä vastuullisempia median kuluttajia.

PEKKA HELIN

Kommentoi juttua ja anna palautetta

Yhteisvastuukeräyksen kohdeyhteisöjä esittelevä sarja päättyy. Lue aiemmat osat:

23.2. Pro-tukipiste

2.3. Rikosyhripäivystys

16.3. Pakolaisneuvonta

23.3. Monika-Liitto

 

Artikkeli on osa lehteä 11/2017