”Monia ihmisiä loukataan”

26.4.17

Homoparien vihkimistä puoltava pappi pelkää, että kirkolliskokouksessa ei käydä  yksinomaan rakentavaa keskustelua

Kirkolliskokous saa ensi viikolla käsiteltäväkseen aloitteen, joka esittää kirkon avioliittokäsityksen laajentamista niin, että kirkollinen avioliittoon vihkiminen olisi mahdollista myös samaa sukupuolta oleville pareille.
   Seurakuntapastori Olli Seikkula kannattaa nais- ja miesparien vihkimistä, mutta ei odota käytävää keskustelua mitenkään innostuneena:
   – Tiedän, että siitä tulee monia ihmisiä loukkaavaa.
   Seikkulan mielestä kirkon pitäisi vihkiä ja siunata kaikki parit.
   Aloitteen mukaan pappia ei voisi velvoittaa vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja, mutta seurakunnan tulisi tällöin osoittaa parille toinen pappi.
   Seikkulan mielestä papille pitääkin jättää asiassa omantunnonvapaus, mutta hän korostaa, että tärkeintä avioliittokeskustelussa eivät ole yksittäiset papit.
   – Paljon merkittävämpää on, uskaltaako homoseksuaali ihminen tulla kirkkoon ilman pelkoa siitä, että tulee lyödyksi, satutetuksi tai ulos suljetuksi. Jokaisella on oikeus kokea olevansa seurakunnassa tervetullut ja arvokas.

Yksittäisiin raamatunkohtiin
ei voi takertua

Seikkulan mielestä avioliittokeskustelu ei etene mihinkään suuntaan yksittäisiä raamatunkohtia esiin nostamalla.
   – Ne ovat usein asiayhteydestään irrotettuja eikä niitä välttämättä voi suoraa siirtää nykykeskusteluun. Itse ajattelen, että keskustelun pitäisi pohjautua paljon laajempaan ja syvempään käsitykseen uskosta, Raamatusta ja Jeesuksesta.
   Seikkulan mukaan haluun vihkiä samaa sukupuolta olevia ei liity kansan kosiskelua.
   – Ei tässä olla tuuliviirejä, jotka kääntyvät yleisen mielipiteen mukaan. Kirkon avioliittokäsityksen muuttamista toivovat papit kokevat, että on kristityn velvollisuus vihkiä myös samaa sukupuolta olevat parit.

Seurakunnissa
”kahden kerroksen väkeä”

Ruotsin, Norjan ja Tanskan luterilaiset kirkot ovat seuranneet yhteiskunnallisen avioliittolain kehitystä. Samaa sukupuolta olevat parit voivat saada kirkollisen vihkimisen.
   Suomessa piispankokous antoi 2011 ohjeen vapaamuotoisen rukoushetken järjestämisestä rekisteröidyn parisuhteen solmineiden henkilöiden kanssa ja puolesta.
   Viime syksynä piispankokous totesi, että samaa ohjeistusta voidaan soveltaa myös samaa sukupuolta olevien parien avioliiton puolesta rukoilemiseen.
   Seikkula ihmettelee kirkon siunaamisen ja rukoilemisen teologiaa.
   – Miksi voi rukoilla ”puolesta ja kanssa”, mutta ei siunata? Siunaamisella ja rukoilemisella pyydetään samaa: korkeimman hyvää.
   – Vähemmistöihin kuuluvia loukkaa, että heille annetaan murusia kakusta. Siunaamisen evääminen on yksi tapa tehdä seurakuntiin kahden kerroksen väkeä.
   Seikkula kannattaa aloitetta samaa sukupuolta olevien kirkollisesta vihkimisestä.
Yhtäkään pyyntöä samaa sukupuolta olevan parin vihkimiseksi Limingassa pappina työskentelevä Seikkula ei toistaiseksi ole saanut.
   – Jos pyyntö tulee, toivoisin, että vihkiminen olisi kirkossa mahdollista. Nykytilanteessa on olennaisempaa, voisinko pyynnöstä kieltäytyä. En tiedä miten voisin, koska siunaamaan minut on kristittynä kutsuttu.

MINNA KOLISTAJA

Artikkeli on osa lehteä 14/2017