Kuvitus: Mari Lähteenmaa

Väsähdys iski

10.5.17

Pappien keskuudessa saatetaan potea tällä hetkellä mielipideuupumusta

Kun Rauhan Tervehdys selvitti huhtikuussa Oulun seudun pappien kantaa samaa sukupuolta olevien kirkolliseen vihkimiseen, haastateltavaksi löytyi homoparien vihkimistä puoltava seurakuntapastori.
   Huomattavasti vaikeampaa oli houkutella juttuun perinteisen avioliittokäsityksen kannattajaa. Pyyntöjä lähetettiin useita, mutta aika loppui kesken: halukasta haastateltavaa ei löytynyt.
   Lääninrovastia, kirkkoherra Juhani Lavankoa kiville karahtaneet haastattelupyynnöt eivät hämmästytä. Pikemminkin hän pitää vaikenemista ymmärrettävänä.

Papit odottavat
rauhassa

Lavanko arvioi, että enemmistö papeista haluaa odottaa tällä hetkellä avioliittoasiassa rauhassa kirkolliskokouksen päätöstä. He kokevat, ettei ratkaisu ole lopulta heidän päätäntävallassaan.
   – Avioliittoasia ei ole myöskään kaikkien ykkösintressi puhuttaessa siitä, mihin itse kukin haluaa aktiivisesti vaikuttaa. Jokainen valitsee itselleen tärkeät asiat.
   – Pappien keskuudessa on selvästi kyllästymistä koko avioliittokeskusteluun. Aihe on herkkä, sen suhteen ei haluta revitellä, jotta loukkauksilta vältyttäisiin.
   Lavanko arvioi myös, että oman mielipiteen kertomista julkisuudessa voi hidastaa pelko tulla leimatuksi pitkiksi ajoiksi pelkästään tämän yhden asian kautta.
   – Ihmiset ajattelevat tulevaisuuttaan. Mitä avioliittoasiasta sanot nyt, siitä näkemyksestä sinut muistetaan vuosien perästä.

Kurjaa
vaikenemista

Voisiko haluttomuuteen kertoa näkemystään lehden palstoilla vaikuttaa myös se, että ainakin sosiaalisessa mediassa mielipiteiden vaihto saa herkästi jopa aggressiivisia piirteitä?
   Kirkon väkeä sosiaaliseen mediaan kouluttava helsinkiläinen pastori, tuottaja Jan Ahonen ei syyttäisi haluttomuudesta somea, mutta myöntää, että kirkossa saatetaan potea tällä hetkellä mielipideuupumusta tai ainakin mielipidepessimismiä.
   – Monella on mennyt usko siihen, että mielipiteellään voi vaikuttaa mihinkään. Itse olen kieltäytymisestä hämilläni ja pahoillani. Jos vuoropuhelua ei asiassa käydä, lopullinen ratkaisu avioliittokeskustelussa tuntuisi päälle liimatulta.
   Myös Lavanko pitää hyvänä, että avioliittoasiasta keskustellaan, mutta hän toivoisi esille enemmän rauhallisia ja monipuolisia näkökulmia kuin tiukkoja, lukkoon lyötyjä mielipiteitä.
   – Nyt tuntuma voi olla se, että vain ääripäät keskustelevat keskenään ja sellaisessa melskeessä monikaan ei halua olla mukana.

RIITTA HIRVONEN