Vaikuttamisella on väliä

19.7.17

Nuoret ehdottavat nuorten omia parlamentteja vaikutuskanavaksi seurakunnissa

Kirkon tulee muuttua nuorten mukana. Näin painokkaasti sanoo Oulun tuomiokirkkoseurakunnan jäsen Sara Luttinen, 17.
   – Mielestäni nuorten pitää olla mukana kaikessa kirkollisessa päätöksenteossa. Nuoret ovat seurakuntien tulevia aktiivijäseniä ja työntekijöitä, joten minusta kirkon tulisi muovautua nuorten mukana.
   – Nuoria kiinnostaa kirkon tulevaisuus jo senkin takia, että omasta aktiivisuudesta riippumatta kirkko on huomattavan suuri ja vaikutusvaltainen osa yhteiskuntaa.
   Tuomiokirkkoseurakunnan nuoret ovat ehdottaneetkin, että heidän kotiseurakuntaansa tulisi saada nuorten parlamentti.
   Yksittäisissä paikallisseurakunnissa eri puolilla Suomea on toiminut jo pitkään epävirallisia nuorten parlamentteja. Niiden kautta nuoret ovat päässeet vaikuttamaan seurakuntien asioihin ja heitä on voitu kuulla seurakunnan hallinnossa.

Hienot mielipiteet
innostivat

Nelisenkymmentä 16–18 -vuotiasta nuorta eri puolilta Suomea osallistui kesän alussa Tampereella pidettyyn Kirkko 2025 -tulevaisuusseminaariin.
   Nuoret eri seurakunnista – Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kokousedustaja Sara Luttinen muiden mukana – pohtivat seminaarissa muun muassa sitä, millaista toimintaa kirkon tulisi järjestää jäsenilleen.  Miten kaikki tuntisivat olevansa tervetulleita kirkkoon ja miten kirkon tulisi toimia osana yhteiskuntaa? Nuoret kyselivät myös, miltä kirkko näyttää ulospäin.
   Luttinen pitää tulevaisuusseminaaria antoisana kokemuksena.
   – Ihmisillä oli paljon hienoja mielipiteitä, joita he olivat valmiita jakamaan. Saimme aikaiseksi oikein hyviä keskusteluja.
   Luttisen mukaan seminaari oli hyödyllinen myös hänen oman tulevaisuutensa näkökulmasta.
   – Sain paljon hyödyllistä tietoa siitä, miten me nuoret voimme vaikuttaa kirkon tulevaisuuteen esimerkiksi seurakuntatasolla. Minua kiinnostavat myös vaikutusmahdollisuudet kirkon ulkopuolella.

Eri-ikäisten ajatuksille
on tarvetta

Luttisen tavoin tuomiokirkkoseurakuntaa tulevaisuusseminaarissa edustanut Ella Ikonen, 16, on samoilla linjoilla.
   – Seminaarissa sai paljon tietoa nuorten vaikutusmahdollisuuksista ja -väylistä. Oli mukavaa kuulla muitten nuorten mielipiteitä asioista.
   Ikonen uskoo, että oman alueen toiminnan lisäksi nuoria kiinnostaa muun muassa kirkon suhtautuminen yhteiskunnallisiin kysymyksiin.
   – Nuorten mielipiteiden kuuleminen on tärkeää, koska eri ikäryhmien ajatusmaailmojen välillä on eroja.
   Nuoret olivat pohtineet vaikuttamista seurakunnissa ja ylipäätään kirkossa jo seminaarin ennakkotehtävissä.
   Oulun tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyöntekijä Mono Kuoppala on lämmennyt seurakuntansa nuorten haaveelle omasta parlamentista.
   – Haluan olla tukemassa heitä tässä asiassa. Vien ehdotusta eteenpäin seurakuntahallinnossa. Konkreettisemmin asia etenee syksymmällä kesälomien jälkeen, Kuoppala sanoo.

Kaikille hyvä
kirkko

Luttinen ja Ikonen pitivät erityisen antoisana tulevaisuusseminaarin Kenelle kirkon ovet avautuvat -työpajaa.
   – Työpajassa todettiin, että kirkossa tulisi hyväksyä erilaiset ihmiset riippumatta esimerkiksi heidän kulttuuristaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan. Nuo aiheethan ovat olleet mediassa jo pitkään ajankohtaisia, Luttinen toteaa.
   Oululaisnuoret ovat yhtä mieltä siitä, että kirkon tulisi olla paikka, jonne kaikkien on mukava tulla.
   Seminaarin osallistujat haastavatkin työntekijöitä ja seurakunnan päättäjiä aitoon erilaisuuden kohtaamiseen.
   Nuoret pitävät tärkeänä myös sitä, että seurakuntien tapahtumat tuotaisiin sosiaalisen median puolelle.
   Esimerkiksi rippikoulussa voisi olla media-isonen, joka jakaisi tietoa someen. Sitä kautta vanhemmat voisivat seurata, mitä riparilla tapahtuu.
   Seminaarissa kävi ilmi myös se, että nuoret kantavat huolta kirkosta eronneiden suuresta määrästä ja luonnon saastumisesta. Kirkon tulisi kantaa suurempaa vastuuta ilmastonmuutoksesta, nuoriso peräsi.
   Kirkko 2025 -tulevaisuusseminaari pidettiin jo kahdeksatta kertaa. Sen järjestivät Kirkon kasvatus ja perheasiain yksikkö, NAVI-ryhmä ja Nuori kirkko ry.

JUHANA UNKURI