Ääni kuuluviin ja toiveet esiin

17.8.17

Kiimingin, Ylikiimingin ja Yli-Iin liitos avaa pelikenttää seurakuntaisten taidoille

Seurakuntalaisvastuun ajatus nousee vahvasti esille, kun tänä ja ensi vuonna valmistellaan Ylikiimingin ja Yli-Iin seurakuntapiirien liittämistä Oulujoen seurakunnasta Kiimingin seurakuntaan vuoden 2019 alusta alkaen.
    – Seurakuntalaisia halutaan mukaan liitoksen valmisteluun sekä kantamaan vastuuta toiminnasta liitoksen toteuduttua, sanoo Kiimingin kirkkoherra Pauli Niemelä. 
   Seurakunnan työntekijöillä on oma korvaamaton roolinsa, mutta rinnalle pitää löytää tehtäviä myös seurakuntalaisille.
   – Jos toiminta on työntekijäkeskeistä, seurakuntalaiset helposti passivoituvat. Rosoinen kentän ääni ei pääse kuuluviin.
   Niemelän mielestä esimerkiksi yksinkertaisella kaavalla toteutettava sanajumalanpalvelus voitaisiin hoitaa jopa kokonaan seurakuntalaisten voimin, ilman pappia, kanttoria ja suntiota.
   – Jumalanpalvelus voitaisiin toteuttaa tällä tavoin esimerkiksi kerran kuussa, mikäli sellaiseen on valmiutta.
    Niemelä uskoo, että on iso joukko seurakuntalaisia, jotka haluavat antaa taitojaan ja osaamistaan seurakunnan hyväksi. Työntekijöiden rooli olisi toimia siinä tukijana, valmentajana ja kannustajana.
   Samalla Niemelä muistuttaa, että seurakunnassa pitää olla tilaa myös tulla valmiille:
   – Ei seurakuntalaisen arvo ole siinä, paljonko pystyy osallistumaan tilaisuuksien toteuttamiseen. Ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita.
   Hyvä yhteistyö paikallisiin järjestöihin ja yhdistyksiin on myös osa seurakuntalaisvastuun kasvattamista.
   – Seurakunta voi tuoda sanomaansa esille myös vaikka asukasyhdistyksen, metsästysseuran, eläkeläisjärjestön tai urheiluseuran järjestämässä tilaisuudessa.

Oulujoelta siirtyy
virkoja Kiiminkiin

Kiimingistä, Ylikiimingistä ja Yli-Iistä syntyy noin 17 000 jäsenen seurakunta.
   Siellä on kuusi pappia, neljä nuorisotyöntekijää, neljä diakonia, kolme kanttoria, yksi lapsityönohjaaja, seitsemän lastenohjaajaa, kaksi seurakuntasihteeriä, kolme seurakuntamestaria, yksi lähetyssihteeri ja yksi perhetyöntekijä.
   Oulujoen seurakunnasta Kiimingin seurakuntaan siirtyy yksi nuorisotyöntekijän virka, yksi diakonin virka, kolme lastenohjaajan virkaa, kaksi seurakuntamestarin virkaa sekä molempien piirikappalaisten virat. Jatkossa työtehtäviä katsotaan nykyistä laajemmin.
   – Eri työalat tekevät enemmän yhteistyötä ja työtehtäviä katsotaan laajemmin kuin nyt. Tarvitaan moniosaamista, Niemelä näkee.

Maaseutumaisuus
yhdistävänä tekijänä

Nyt valmisteltavan liitoksen taustalla on selvitys, jossa tarkasteltiin Oulun seurakuntien seurakuntarakennetta toiminnallisuuden, tilojen käytön, seurakuntalaisten saaman palvelun sekä etäisyyksien näkökulmasta.
   Ylikiimingin seurakunta liitettiin osaksi Oulujoen seurakuntaa vuonna 2007 ja Yli-Iin seurakunta vuonna 2011.
   Yksi keskeinen peruste niiden liittämisellä nyt Kiimingin seurakuntaan on se, että Oulujoen seurakunta muuttuu kaupunkimaisemmaksi ja kasvava Hiukkavaaran alue tuo seurakunnalle omat haasteensa.
   Kiimingissä seurakuntaelämä on Niemelän mukaan vielä tyyliltään ja luonteeltaan maaseutumaisempaa. Tämä on etu seurakuntaliitoksessa:
   – Se mikä toimii Yli-Iissä ja Ylikiimingissä toimii Kiimingissäkin ja päinvastoin. Toiminta ei kaipaa suuria muutoksia tai muokkauksia.

MINNA KOLISTAJA

Kommentoi ja anna palautetta jutusta

 

Nyt ideoidaan, talvella päätetään, valmista on 2019

Kiimingin seurakunnan laajentumista valmisteleva työ alkoi keväällä. Valmistelu toteutetaan monessa vaiheessa.
   Työntekijät valmistelevat kuluvan vuoden loppuun mennessä työaloittain esityksen, miten kyseisen työalan toiminta hoidetaan laajentuneen seurakunnan alueella.
   Torstaina 30.8. laajennusta ideoidaan Ylikiimingissä, keskiviikkona 4.10. mietitään toteutustapoja Yli-Iissä ja keskiviikkona 15.11. suunnitelmia kootaan yhteen Kiimingissä. Näihin tapaamisiin pyydetään mukaan myös seurakuntalaisia.
   Seurakunta- ja piirineuvostot käyvät läpi laajentumissuunnitelmia alkuvuodesta 2018. Helmi–maaliskuussa suunnitelmat lyödään lukkoon.
   Vuoden 2019 alusta lukien Yli-Ii ja Ylikiiminki ovat osa Kiimingin seurakuntaa.

Artikkeli on osa lehteä 23/2017