Caritas Lääkärit myydään kotimaiselle terveysfirmalle

1.8.17

Oululaisyhtiö on liian pieni pärjätäkseen markkinoilla

Sosiaali- ja terveyspalveluja tuottava Pihlajalinna ostaa oululaisen Caritas Lääkärit Oy:n. Caritas Lääkärit tarjoaa Oulussa ja Raahessa työterveys- ja lääkäriasemapalveluita.
   Yhtiön suurin omistaja on oululainen yleishyödyllinen Caritas-Säätiö, joka kuuluu Oulun seurakuntayhtymän konserniin. Säätiön pääasiallisena tavoitteena on kristillisen diakonian hengessä edistää vammaisten ja vanhusten asumisoloja, terveyttä ja kuntoutusta.
   Caritas-säätiön hallituksen puheenjohtajan Heikki Keräsen mukaan myyntiin on monia syitä. Yksi on Suomessa jatkuva yksityisen terveydenhuollon keskittyminen yritysostojen myötä muutamalle suurelle toimijalle.
   Isojen firmojen toimintaedellytykset ovat paremmat kuin pienillä, kuten esimerkiksi Caritas Lääkäreillä. Isojen firmojen omistus on usein ulkomaisissa käsissä.

Sote suosii
isoja firmoja

Tulevaisuudessa pienten yritysten kyky toimia perusterveydenhuollon palvelujen tuottajana käy Keräsen mukaan todella haasteelliseksi.
   – Jos aiotaan olla vahva pohjoissuomalainen terveydenhuollon toimija, ei riitä, että toimitaan Oulussa vaan pohjoissuomalaisiin kaupunkeihin pitäisi rakentaa sote-keskuksia.
   Maakunnat ja yksityiset yritykset tarjoaisivat hallituksen kaavailujen mukaan sote-keskuksissaan perusterveydenhuoltoa, josta kansalaiset voisivat valita vapaasti. Sote-keskusten perustaminen vaatisi mittavia investointeja.
   Kolmas merkittävä trendi terveydenhuollossa on digitalisaatio, joka edellyttää suuria taloudellisia kehittämispanoksia.
   Caritas-säätiö teki itse aloitteen kaupankäynnin aloittamisessa. Myyntiajatus syntyi viime vuonna, kun sote-kuvio alkoi muotoutua.
   – Me pidämme suitsenperät omissa käsissämme, Keränen kuvaa ratkaisua.
   Säätiö päätyi tekemään kaupat Pihlajalinnan kanssa kilpailutuksen jälkeen. Pihlajalinna on kotimaisessa omistuksessa, millä oli Keräsen mukaan merkittävä rooli kauppoja päätettäessä. Toiminnan tuomat rahat jäävät Suomeen, vaikka Caritas Lääkärit myydäänkin.

PEKKA HELIN

Artikkeli on osa lehteä 22/2017