Haussa katsomusten tasa-arvo

2.8.17

Varhaiskasvatus uudistuu huomioimaan monikulttuurisuuden tarpeita

Elokuun alussa koko maassa on otettu käyttöön uudet varhaiskasvatussuunnitelmat (vasu).
   Uudistuksen myötä uskontokasvatus päiväkodissa tulee muuttumaan. Jatkossa päivähoidon henkilökunnan vastuulla on huolehtia katsomuskasvatuksesta ja eri katsomusten tasa-arvon toteutumisesta.
   – Olen tyytyväinen uuteen vasuun. Se on lapsilähtöinen ja siinä mielessä niin selkeä kuin olla vain voi. Näinhän sen olisi pitänyt olla aina! tiivistää Nuori kirkko ry:n varhaiskasvatuskouluttaja Tiina Haapsalo
   Aiemmin uskontokasvatus jäi usein seurakunnan vastuulle.
   – Seurakunnilla ei ole sellaista roolia kuin aiemmin. Päivähoidon ja seurakuntien yhteistyö on jatkossa uudenlaisten oppimisympäristöjen kartoittamista, Haapsalo luonnehtii.

Kirkot ovat oivia
oppimisympäristöjä

Näitä oppimisympäristöjä voivat olla esimerkiksi kirkkorakennukset ja hautausmaat.
   – Viiden aistin pedagogiikkaa pitää nostaa. Seurakuntien leirikeskukset tarjoavat paljon mahdollisuuksia esimerkiksi ympäristökasvatuksessa.
   Erityisen positiivista Haapsalon mukaan on se, että katsomuskasvatus ei ole erillinen saareke, vaan osa kaikkea toimintaa.
   Seurakuntia hän kannustaa ottamaan muutoksen vastaan mahdollisuutena.
   – Toivon, että uudistus ei luo ristiriitaa. Ei pidä ajatella, ettei seurakunnilla olisi enää mitään tekemistä päiväkotien kanssa. Siitä ei ole kyse.

Yhteistyökäytännöt
luodaan uusiksi

Tiina Haapsalo painottaa, että katsomuskasvatuksessa lähdetään liikkeelle puhtaalta pöydältä ja yhteistyökäytännöt luodaan uusiksi. Tavoitteena on tasaveroinen varhaiskasvatus joka puolella maata.
   – Siellä, missä seurakunnat ja päivähoito ovat tehneet tiiviisti yhteistyötä, pitää etsiä uusia toimintamalleja, kun taas joillakin paikkakunnilla yhteistyö tulee lisääntymään.
   Tärkeintä on lasten oma tausta. Vanhemmilta kysytään, mitä he haluavat omasta katsomuksestaan tuotavan esille. Kertomukset, ruokakulttuuri ja kulttuurien yhteinen juhlakalenteri ovat keinoja, joilla lasten lähikulttuuriin, tapoihin ja perinteisiin tutustutaan. 

Joulukirkkoon
pääsee jatkossakin

Seurakuntien työntekijät voivat olla jatkossakin mukana toiminnassa, mutta eivät vastuullisina toiminnan järjestäjinä. Uskontojen harjoittamisesta, kuten joulujuhlista, sovitaan erikseen. Esimerkiksi joulu- ja kevätkirkkoihin osallistuminen onnistuu siis jatkossakin.
   Tasa-arvon toteutumisessa halutaan olla tarkkoja, sillä vanhemmat ovat hyvin tietoisia oikeuksistaan. Jos he kokevat, ettei toiminta päiväkodissa ole tasapuolista, seurauksena voi olla valituskierre.

Hoitajien panos
yhä persoonallisempi

Seurakuntien työntekijät ovat toimineet jo vuosia päivähoidon henkilökunnan mentoreina. Tiina Haapsalo uskoo, että yhteistyö jatkuu. Katsomuskasvatukseen rakennetaan myös johtajakoulutus. 
   Päivähoidon henkilökunta on yhä enemmän mukana omana itsenään. Esimerkiksi eri kulttuuritaustoista tulevat hoitajat voivat kertoa omasta uskonnostaan. Vaativaa on se, että on oltava hyvin neutraali.
   – Päivähoidon väki tarvitsee nyt tukea seurakunnan väeltä uskontosensitiivisyydessä.

ELSI SALOVAARA

Artikkeli on osa lehteä 22/2017