Kuva: Aistit tutuksi -tehtäväradalla muun muassa tuoksuteltiin.
Mikäs se siellä purkissa tuoksuu? Hajupisteellä tuoksuteltiin eri tuoksuja.

Aistit apuna tehtäväradalla

8.9.17

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat toteuttivat toiminnallisen tapahtuman päiväkoti Toivon lasten ja heidän ohjaajiensa kanssa.


Marita Mäntyniemi-Koivisto

Me Oulussa opiskelevat tulevat sosionomi-diakonit päästimme aistit valloilleen Luovuus ja toiminnallisuus osana ammatillisuutta -kokonaisuuden suorittamisessa.

– Opintojen myötä opiskelijat pääsevät toteuttamaan työelämässä luovin ja taidelähtöisin menetelmin toimintatuokion ja toimimaan asiakkaiden kanssa. Tämä on koettu tärkeäksi opetussuunnitelmaa kehitettäessä, kertovat opettajat Jukka Määttänen ja Sirpa Ylönen.

– Kontakti asiakkaisiin ja työelämän toimintaympäristöihin on tärkeää jo opintojen alkuvaiheessa, se lisää osaltaan sekä opiskelijoiden motivaatiota että asiakastyön osaamista, he jatkavat.

Määttäsen ja Ylösen mukaan opintojen tavoitteena on, että opiskelija osaa tunnistaa oman luovuutensa ja voimavaransa sosiaalialan tai kirkon alan työssä. Taidelähtöisiä ja toiminnallisia menetelmiä hyödynnetään erilaisten asiakkaiden kanssa toimiessa.

Yhteiskristillinen

päiväkoti

Päiväkoti Toivon taustalla on Oulun Kristillinen Kasvatus ry, joka on perustettu 2004. Yhdistyksen alaisuudessa toimii kaksi kristillistä päiväkotia, Verso Välivainiolla ja Toivo Maikkulassa.

Yhdistyksen periaatteena on edistää ja tukea kristillistä kasvatusta yhteiskristillisessä hengessä, edustamatta mitään yksittäistä tunnustuskuntaa.

Toiminnan lähtökohtana on kaikille kristityille yhteinen perusta, joka löytyy Raamatun ilmoituksesta ja jonka ydin on ilmaistu Apostolisessa uskontunnustuksessa. Päiväkodeissa on käytössä Oulun kaupungin palveluseteli.

 

Tuoksupiste oli

lasten suosikki

Toteutimme Aistit tutuksi -tuokion päiväkodissa työskentelevän kasvatusalan ammattilaisen seuratessa toimintaa.

Kävimme etukäteen tutustumassa päiväkotiin ja heidän tiloihinsa ja suunnittelimme aistiradan sen mukaan. Jaoimme radan vastuualueet ja jokainen meistä valmisteli oman toimintapisteen kotonaan.

Aistirata toteutettiin kahdessa päiväkodin isompien lasten ryhmässä.

Kummallekin ryhmälle oli varattu radan läpi menemiseen aikaa noin tunti. Radalla oli erilaisia toimintapisteitä eri aisteille. Tehtävissä käytettiin apuna kuuloa, näköä, hajua, tasapainoa, tuntoa sekä rytmiä ja leikkiä.

Tapahtumahetki innosti lapsia, ja se oli henkilökunnankin mielestä piristävä.

Lapset kommentoivat tuokiota kivaksi, erilaiseksi ja kiinnostavaksi. Eritoten hajupisteellä oli hauskaa tuoksutella muun muassa kardemummaa, joka toi mieleen leivontahetken mummon kanssa.

Me Oulussa opiskelevat tulevat sosionomi-diakonit päästimme aistit valloilleen.