Kuva: Rauhan Tervehdyksen vs. päätoimittaja ja Oulun seurakuntien viestintäpäällikkö Rebekka Naatus, 2017.
Rauhan Tervehdyksen vs. päätoimittaja ja Oulun seurakuntien viestintäpäällikkö Rebekka Naatus, 2017.

Arkkipiispan valta on mielipidevaltaa

8.9.17

Arkkipiispan on mahdollista käyttää kirkossa sellaista valtaa, jota ei ole kenelläkään muulla.


Arkkipiispa Kari Mäkisen siirtyessä eläkkeelle kirkko saa uuden arkkipiispan kesäkuun alussa. Ehdokkaiden etsiminen on jo alkanut, sillä ehdokasasettelu tapahtuu syyskuun lopun ja marraskuun lopun välillä.
Täältä Oulun seudulta katsottuna saattaa äkkiseltään tuntua yhdentekevältä, kuka arkkihiippakunnassa eli Turun seudulla on piispana. Näin ei kuitenkaan ole.
Arkkipiispan rooli on vuosien varrella muuttunut niin, että hänelle on annettu yhä enemmän koko kirkkoa koskevia tehtäviä. Tämän vuoksi myös vaalitapaa on kehitetty. Tulevat vaalit ovat ensimmäiset, joissa arkkihiippakunnan äänten painoarvo heikkenee suhteessa muualta Suomesta tuleviin ääniin. Äänioikeuttaan saa käyttää tässä vaalissa yhteensä 1 525 henkilöä.
Äänivaltaisia ovat muun muassa kirkolliskokousedustajat sekä hiippakuntavaltuustojen ja tuomiokapitulien jäsenet. Toivottavasti jokainen Oulun hiippakunnan 43 äänioikeutetusta käyttää ääntään.
Vaikka ei itse pääsisikään äänestämään, ehdokasasetteluun vaikuttaminen ja keskusteluun osallistuminen vaalin eri vaiheissa vaikuttavat siihen, miten Oulun seudun ääni kuuluu ja näkyy arkkipiispan valinnassa.
Ei kannata unohtaa sitäkään tosiasiaa, että monille arkkipiispa on kirkon ykköspiispa. Hänen imagollaan on siis väliä.
Mediassa arkkipiispa esiintyy usein silloin, kun halutaan jokin kirkon viralliseksi kannanotoksi mielletty käsitys tai linjaus.
Virallisissa yhteyksissä korostetaan kuitenkin usein latinaksi, että arkkipiispa on “primus inter pares”, mikä tarkoittaa, että hän on ensimmäinen vertaistensa, eli toisten piispojen, joukossa.
Ennen kaikkea arkkipiispalla on kuitenkin mielipidevaltaa. Pian valittava arkkipiispa vaikuttaa omalta osaltaan siihen, millaiselta kirkko näyttää julkisessa keskustelussa tulevien vuosien aikana.

Artikkeli on osa lehteä 23/2017