Kuva: Muutto käynnissä porraskäytävässä.
Kirkossa selvitetään parhaillaan, miten seurakuntalainen voisi säilyttää seurakunnan jäsenyyden muuttaessaan seurakuntayhtymän sisällä seurakunnasta toiseen.

Vanha perinne heiluu

1.9.17 Kirkolliskokous pohti: muuttajalle oikeus säilyttää entinen seurakunta

Riitta Hirvonen Minna Kolistaja

Kirkon pitkäaikainen, vahva perinne on se, että kirkkoon kuuluvan seurakunta määräytyy sen mukaan, missä jäsen asuu, eli mikä on hänen kotikuntansa.

Toukokuun alussa kirkolliskokouksessa puitiin mahdollisuutta, että seurakuntalaisen ei tarvitsisi välttämättä vaihtaa seurakuntaa, mikäli hän muuttaa seurakuntayhtymän sisällä toisen seurakunnan alueelle.

Miten tällainen muutos olisi mahdollista, sitä kirkkohallitus ryhtyy selvittämään kirkolliskokouksen määräyksestä.

Kirkkohallituksen selvitys pohjautuu Oulun hiippakunnan kokousedustajan, Kiimingin kirkkoherran Pauli Niemelän esitykseen. Niemelä pitää kirkolliskokouksen päätöstä avauksena uuteen suuntaan.

Jäsenyys puntarissa

usein muuton yhteydessä

Muutto seurakunnasta toiseen on usein kriittinen kohta erityisesti nuoren aikuisen elämässä, mikäli puntarissa on valmiiksi mielekkyys kuulua kirkkoon. Jos uuteen kotiseurakuntaan ei synny yhteyttä, riski erota kirkosta kasvaa.

Niemelän mukaan kirkolliskokouksen ajamaa uudistusta olisi helppoa kokeilla esimerkiksi seitsemän seurakunnan muodostamassa Oulun seurakuntayhtymässä.

Niemelä näkee, että muutoksen takana on tarve pohtia tulevaisuudessa seurakunnan jäsenyyttä laajemmin.

– Jatkossa voitaisiin mennä vielä pitemmälle siten, että seurakuntalainen voisi valita, mihin seurakuntaan hän haluaa kuulua seurakuntayhtymän sisällä.

Mitä valinnanvapaudesta

seuraisi?

Jos seurakuntalainen voisi valita sen seurakunnan, johon hän haluaa kuulua, kehitys olisi kulkemassa Niemelän mukaan pienin askelin kohti niin sanottuja henkilöseurakuntia.

Järjestelmän kannattajaksi Kiimingin kirkkoherra ei heti hyppäisi, sillä hän näkee asiassa hyvien puolien lisäksi huonoa edistystä.

– Seurakuntien välille tulisi enemmän profiloitumista, erikoistumista. Tämä ei sinänsä olisi mielestäni huono asia, mutta tulisiko myös keskinäistä epätervettä kilpailua jäsenyydestä?

Niemelä arvioi, että suuri osa seurakuntalaisista ei hyödyntäisi valinnan mahdollisuutta, mutta tätä hän ei pitäisi esteenä kokeilla valinnan mahdollisuutta.

Nuorilta tulee

kannatusta

Kirkon valtakunnallinen nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI on aiemmin puuttunut siihen, että vaalikelpoisuus luottamustoimiin on sidottu seurakunnan jäsenyyteen.

Tämä jarruttaa nuorten aikuisten asettumista ehdolle seurakuntavaaleissa.

Vaalikauden aikana seurakunnasta toiseen muuttava luottamushenkilö menettää luottamustehtävänsä.

NAVIn mukaan nuorten aikuisten elämäntilanne on yleisesti sellainen, että he muuttavat usein paikkakunnalta toiselle ja kaupunkien sisällä.

Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä korostaa omassa kannanotossaan, että luottamushenkilöt pitäisi voida säilyttää luottamustehtävänsä vaalikauden loppuun riippumatta seurakunnan vaihtumisesta.

Myös kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunta esitti toukokuun alussa luottamushenkilöiden mahdollisuutta säilyttää tehtävä seurakunnan vaihdosta huolimatta.

Suuri osa muuttajista ei hyödyntäisi valinnan mahdollisuutta

Kirkkoherra Pauli Niemelä

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko