Oulun seurakuntien kansainvälinen työn pastori Árpád Kovács, 2017.

Árpad Kovácsin oikaisuvaatimus on hylätty

22.11.17

Vääntö samaa sukupuolta olevien parien kirkollisesta vihkimisestä jatkuu.


Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on hylännyt tällä viikolla pastori Árpád Kovácsin tekemän oikaisuvaatimuksen koskien hänelle annettua varoitusta.

Aiemmin, 3. lokakuuta, tuomiokapituli katsoi päätöksessään , että pastori Kovács toimi vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta toimittaessaan samaa sukupuolta olevan parin kirkollisen vihkimisen ja antoi tämän seurauksena hänelle kirjallisen varoituksen.

Oikaisuvaatimuksessaan Kovács katsoi, ettei ole toiminut vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta ja ettei tuomiokapituli ole osoittanut mitä kohtaa pappislupauksesta hän on rikkonut ja millä tavalla.

Kapitulin tämän viikkoisesta päätöksestä voi valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Sanomalehti Kalevan haastattelussa tiistaina 21. marraskuuta Kovács kertoi suunnittelevansa valituksen tekemistä.

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko