Rauhan Tervehdyksen vt. päätoimittaja Rebekka Naatus

Kun isä katoaa

7.11.17

Jotkut lapset menettävät vanhempansa siitä syystä, että vanhempi ei ymmärrä omaa rooliaan, vaan näkee itsensä vain osana perhettä. Tästä seuraa se, että parisuhteessa tapahtuvat muutokset muuttavat kohtalokkaalla tavalla myös suhdetta lapsiin. Vanhemmuus pakenee samalla kun muuttoauton perävalot etääntyvät.


Rebekka Naatus

Yhä useampi lapsi elää elämää, jossa vanhemmat eivät asu samassa taloudessa. Koko ajan enemmän on myös lapsia, joilla ei ole koskaan ollutkaan kahta vanhempaa.

On lukematon määrä erilaisia tarinoita. Useimmat lapset ja vanhemmat voivat hyvin perhemallista riippumatta. Ydinperheihanteen murtuminen ei ole tragedia, vaan kehityskulku, joka kannattaa hyväksyä tosiasiana ilman turhia uhkakuvia.

Kaikista elämänvalinnoista ei kuitenkaan seuraa onnellisia loppuja.

Jotkut lapset menettävät vanhempansa siitä syystä, että vanhempi ei ymmärrä omaa rooliaan, vaan näkee itsensä vain osana perhettä. Tästä seuraa se, että parisuhteessa tapahtuvat muutokset muuttavat kohtalokkaalla tavalla myös suhdetta lapsiin. Vanhemmuus pakenee samalla kun muuttoauton perävalot etääntyvät.

Hämmästyttävän usein lapsen elämästä katoava vanhempi on isä. Jostakin syystä parisuhteen päättyminen tarkoittaa joillekin miehille sitä, että ei ole enää perhettä eikä lasta. Osa näistä tapauksista on seurausta äidin aktiivisesta ja väkivaltaisesta vieraannuttamisesta.

Liian usein kohtaa kuitenkin omasta typeryydestä johtuvia vieraantumisia. Silloin mies ei näytä käsittävän, että vanhemmuudesta luistaminen ei ole mikään luonnollinen tai ymmärrettävä valinta.
Jos ihminen saa lapsen, hän on isä, äiti niin kauan kuin lapsi häntä tarvitsee.

Ongelma on yhteiskunnallinen ja siksi on myös tehtävä sen mukaisia päätöksiä. Ennen kaikkea tulisi tiedostaa sellainen puhe, jossa miesten vanhemmuus näyttäytyy vähempiarvoisena verrattuna naisten vanhemmuuteen.

Erotilanteessa lapsella pitäisi voida olla kaksi virallista kotia, ja lapsilisien, perhevapaiden ja muiden lakiin perustuvien etujen tulisi jakautua tasaisesti vanhempien kesken.

Vanhemmuuden tukeminen lähtee arvostamisesta ja sen toteamisesta, että isyys ja äitiys eivät eroa toisistaan millään tavalla.

Jostakin syystä parisuhteen päättyminen tarkoittaa joillekin miehille sitä, että ei ole enää perhettä eikä lasta.

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä Näkemyksiä Yleinen