Kuva: Nuoria ja nuoria aikuisia, kuvattu ripariesitettä varten Oulussa 3.5.2016. Kuvattavilta ja heidän vanhemmiltaan on kupa kuvan käyttöön seurakuntien viestinnässä. Nuoret kuvissa ovat 15-18-vuotiaita. Jos kuvan yhteydessä on henkilön nimi, ei sitä saa julkaista netissä, somessa tai mainoksissa. Kuvat: Sanna Krook
Rippikoulussa tutkitaan suhdetta omaan itseensä. Silloin pohditaan myös omaa kehollisuutta ja ruumiin kuvaa.

Puhutaanko riparilla koskettamisesta?

19.12.17

Rippikoulussa pitää voida puhua kaikista todellisista elämän asioista, myös mahdollisesta seksuaalisesta ahdistelusta, nuorisotyön ammattilainen sanoo.


Riitta Hirvonen Sanna Krook

Seksuaalinen häirintä on tänä syksynä noussut vahvasti esille. Viime viikolla hallitus kehotti työnantajia ja organisaatioita tarkastelemaan, mitä ne voisivat tehdä häirinnän lopettamiseksi.

Rippikoulu tavoittaa valtaosan maamme nuorista. Sen suosiota on kuvailtu eräänlaiseksi maailman ennätykseksi. Nuorisosihteeri Tarja Liljendahl Nuori kirkko -yhdistyksestä, mitä kirkon nuorisotyö voi tehdä häirinnän kitkemiseksi?

– Opettaa, että häirintä on väärin, se on kiellettyä ja siihen pitää puuttua.

Olet ollut tekemässä uutta Suuri ihme -rippikoulusuunnitelmaa 2017. Millä tavoin nuoren seksuaalisuutta käsitellään nykyrippikoulussa. Onko rippikoulu paikka, jossa voi puhua myös seksuaalisesta häirinnästä?

– Rippikoulussa pitää voida puhua kaikista todellisista elämän asioista, myös mahdollisesta seksuaalisesta ahdistelusta, jos nuoret sitä haluavat. Suuri ihme -suunnitelman mukaan rippikoulun tulee olla aiempaa nuorilähtöisempi. Tämä tarkoittaa, että nuorten kuulluksi tuleminen korostuu rippikouluissa.

– Jotta kaikkein sensitiivisimmätkin aiheet uskalletaan ottaa esille, riparin pitää olla turvallinen paikka nuorelle. Henkinen ja fyysinen turvallisuus on avainasia. Jos kokemus turvassa olemisesta on saatu rakennettua, nuori voi luottaa siihen, että häntä kunnioitetaan, rakastetaan ja suojellaan sellaisena kuin hän on, myös seksuaalisesti.

– Kun tällainen tunnelma on saavutettu, rippikoulu taipuu paikaksi puhua mistä vain merkityksellisestä. Uusi rippikoulu on notkea, se joustaa eri aiheiden esille ottamiseen paremmin kuin vaikkapa koulujen oppitunnit.

#meetoo-kampanja on synnyttänyt kysymyksen, millainen koskettaminen on sopivaa. Rippikoulujen iltaohjelmissa on perinteisesti leikkejä, joihin kuuluu fyysinen kontakti, kuten halaaminen. Pitääkö näitä perinteitä ryhtyä muuttamaan?

– Me kaikki tarvitsemme turvallista läheisyyttä ja rippikoulu on hyvä paikka opetella myös sitä. Tämän vuoksi jälleen korostuu rippikoulu turvallisena paikkana. Turvallisessa ilmapiirissä uskaltaa koskettaa ja uskaltaa myös sanoa, jos joku kosketus ei tunnu hyvältä.

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä