Kuva: Oulun hautausmaa talvella.
Uusia arkkuhautapaikkoja Oulun hautausmaalla ei enää ole.

Oulun hautausmaan vanha osa halutaan pitää elävänä

12.1.18

Hautausmaalla puutetta tilasta.


Pekka Helin Riitta Hirvonen

Oulun hautausmaan tilanpuutteesta kärsivään vanhaan osaan haudataan vainajia tulevaisuudessakin.

Hautaukset mahdollistuvat, jos vanhoja niin sanottuja unohdettuja hautoja voitaisiin ottaa harkitusti uudelleen käyttöön. Näin vanha osa säilyy elävänä.

Jo 1780-luvulla perustettu alue sijoittuu vanhalta kappelilta ja sankarihaudoilta rautatien suuntaan.

Aie säilyttää vanha osa elävänä pohjaa yhteisen kirkkovaltuuston tekemään aloitteeseen, kertoo hautaustoimenpäällikkö Tuomo Vuontisjärvi.

Valtuuston aloitteen pohjalta Vuontisjärvi valmistelee vuoden 2018 aikana hautaustoimen johtokunnan kanssa lausunnon keinoista, joilla vanhaa osaa voisi käyttää ja hoitaa tulevaisuudessa. Tavoitteena on, että alue pysyy edelleen käytössä.

Alueella on suku- ja perhehautoja. Vanhaan osaan haudataan noin viisi prosenttia Intiöön haudattavista vainajista.

Alue säilyy aktiivisessa käytössä vain, jos siihen kyetään järjestämään paikkoja uusille hautauksille.

Hautoja voidaan kuulutusmenettelyllä palauttaa uudelleen käyttöön. Tämä tapahtuu laittamalla ilmoitus haudalle ja kuulutus lehteen.

Vuontisjärven mukaan hautaoikeuden haltijoita tai lähiomaisia ei välttämättä ole enää elossa.

– Olisi sääli, jos vanha osa poistuisi käytöstä eikä sille voitaisi haudata ketään, koska hautojen hallintaoikeudet muuttuvat yhä epäselvemmiksi. Ajan myötä myös muistomerkit rapistuvat.

Jos kuulutusmenetelmällä ei löydy paikkoja uusille perhehaudoille, arkkuhautaukset suuntautuvat yhä enemmän Oulujoen hautausmaalle.

– Se on vääjäämätön totuus, jolle ei voida mitään.

Uusia arkkuhautapaikkoja Oulun hautausmaalla on enää sotaveteraaneille.

Jäljellä on uurnapaikkoja niille hautauksille, joilla ei ole oikeutta jo olemassa olevaan leposijaan, kuten sukuhautaan.

Jos vanhassa osassa järjestyy paikkoja, tulee pohtia, pitäisikö hauta muuttaa kahdelle tai kolmelle perheelle uurnahaudaksi vai yhdelle perheelle arkkuhautapaikaksi.

Vuontisjärvi uskoo, että ensimmäinen tapa on järkevämpi, koska uurnahautausten osuus on selkeästi kasvussa.

Uurna- ja arkkuhaudat olisivat tällöin siroteltuina toistensa lomaan vanhalle osalle.

Olisi sääli, jos vanha osa poistuisi käytöstä eikä sille voitaisi haudata ketään.

Tuomo Vuontisjärvi

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko