Kuva: Helsingin hiippakunnan synodaalikokous alkoi jumalanpalveluksella Helsingin tuomiokirkossa 27.9.2016.
Papistoa synodaalikokouksen messussa Helsingin tuomiokirkossa vuonna 2016.

Papin viroissa on eroja

12.1.18

Kappalainen saa parempaa palkkaa kuin seurakuntapastori.


Pekka Helin Aarne Ormio

Seurakunnissa palvelee muun muassa seurakuntapastoreita ja kappalaisia. Joskus on vaikea erottaa heitä toisistaan, sillä tehtävät näyttävät seurakuntalaisista usein samankaltaisilta.

Seurakuntapastorin virka on virkamiesoikeudelliselta luonteeltaan ”apupapin” kaltainen. Seurakuntapastorin viran hoitaja voidaan periaatteessa tuomiokapitulin määräyksellä siirtää toiseen seurakuntaan.

Seurakuntapastorin virka, toisin kuin kappalaisen virka voidaan joissain tilanteissa täyttää ilman viran julkista auki julistamista. Kappalainen on hierarkkisesti seurakuntapastorin yläpuolella.

Karjasillan seurakunnan kirkkoherra Juhani Lavanko, mikä erottaa kappalaisen seurakuntapastorista.

– Kappalainen on seurakunnan vakituinen pappi, jota tuomiokapituli ei voi tarveharkintaisesti siirtää toiseen seurakuntaan. Kyseessä on niin sanottu valtakirjavirka.

– Laajatkin kirkkoherrakunnat ovat historiassa olleet jaettuina kappeleihin, joita johtivat kappalaiset. Suurien seurakuntien alueellisessa toiminnassa kappalaiset ovat edelleen tätä päivää. Nykyäänkin esimerkiksi Karjasillan seurakunnan alueilla on aluekappalaisia.

Miten seurakuntapastorin ja kappalaisen tehtävät eroavat toisistaan?

– Kappalaisia sijoitetaan herkästi keskiportaan johtajistoon lähiesimiestehtäviin. Seurakunnissa kuitenkin toimitaan niiden resurssien mukaan, jotka ovat käytössä. Seurakuntapastoreita voi yhtä lailla olla hyvinkin vastuullisissa tehtävissä.

– Seurakuntapastoreiden ja kappalaisten ero on ohut. Osaaminen ja lahjat vaikuttavat siihen, minkälainen tehtävä annetaan seurakuntapastorille tai kappalaiselle.

Miten kappalaiseksi pääsee?

– Pitää suorittaa pastoraalitutkinto, jonka papit yleensä suorittavat noin viidessä vuodessa valmistumisensa jälkeen. Näin on kelvollinen hakemaan kappalaisen virkoja.

Onko seurakuntapastoreiden ja kappalaisten palkkauksella eroa?

– On. Kyseessä on joitakin satoja euroa kappalaisten eduksi. Jos seurakuntapastorilla on vaativia tehtäviä, hän voi saada vastuulisää.

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko