Oululaisilta toivotaan ideoita ennen kaikkea Keskustan seurakuntatalon, tuomiokirkon kryptan sekä Vanhan pappilan (kuvassa) käytöstä.

Tuomiokirkkoseurakunta kysyy ideoita tilojen käyttöön

15.1.18

Oululaiset halutaan mukaan ideoimaan Tuomiokirkkoseurakunnan tilojen käyttöä.


Minna Kolistaja Sanna Krook

Oululaisilta toivotaan ideoita siihen, miten Oulun tuomiokirkkoseurakunnan tiloja voisi hyödyntää monipuolisemmin.

Näkemyksiä kerätään työpajoissa, keskustelutilaisuudessa sekä ensimmäistä kertaa myös sähköistä joukkoistamistyökalua apuna käyttäen.

– Kysely on avoinna kaksi viikkoa tammikuun puolivälistä alkaen, sanoo kiinteistöjohtaja Jaana Valjus Oulun seurakuntayhtymästä.

Vaikka nyt tehdään toimitilojen tarveselvitystä, selvityksessä ei keskitytä pelkästään tiloihin vaan selvityksessä mietitään samalla seurakunnan toimintaa.

– Ennen kuin mietitään tiloja, pitää miettiä millaista toimintaa seurakuntaan halutaan ja ketkä sitä järjestävät.

 

Myös työntekemisen muutokset vaikuttavat tilatarpeisiin

Valjuksen mukaan selvityksessä kartoitetaan työntekijöiden kanssa muun muassa työnteon tapoja.

– Työ on entistä liikkuvampaa. Omaa työhuonetta käytetään tutkimusten mukaan enää ehkä vain 10–15 prosenttia työajasta. Yhtä työhuonetta esimerkiksi voisi siis ihan hyvin käyttää kaksi ihmistä, toinen aamupäivällä ja toinen iltapäivisin.

– Eikä toiminnan välttämättä tarvitse tapahtua seurakunnan omistamassa kiinteistössä vaan tiloja voidaan etsiä muualta. Näin on tehty esimerkiksi Oulujoen seurakunnassa, jonka toimintaa järjestetään myös Hiukkavaaratalossa.

 

Yhtenä tavoitteena löytää lisää yhteiskäyttöä

Yksi tärkeimmistä selvityksen tavoitteista on löytää kiinteistöille enemmän yhteiskäyttöä.

– Ei tietenkään niin, että hautajaisia ja lastenkerhoa pidetään yhtä aikaa vierekkäisissä saleissa vaan yhteiskäytön tehostamista niiltä osin kuin se on mahdollista, Valjus sanoo.

Esimerkiksi Keskustan seurakuntatalolle mahtuisi lisää iltaan ajoittuvaa toimintaa ja tapahtumia. Päivisin siellä on enemmän toimintaa kuin seurakuntataloissa yleensä, koska hallinto kokoustaa siellä paljon.

Seurakuntarajojenkaan ei tarvitse rajoittaa tilojen käyttöä.

– Esimerkiksi tuiralaisille saattaa Hintta olla lähempänä kuin Puolivälinkangas.

Tilojen tarveselvityksessä etsitään samalla ideoita siitä, miten seurakunnan toimintaa voisi suunnata uudella tavalla.

Valjus ottaa esimerkin:

– Ajatellaan vaikka kynttiläillallista, jossa on tarjolla myös klassista musiikkia. Voisimme esimerkiksi kysyä seurakuntalaiselta, osallistuisiko hän tällaiseen tilaisuuteen. Entä lisäisikö tämäntyyppinen tapahtuma vapaaehtoisten toimintamahdollisuuksia?

Tavoitteena on kuulla mielipiteitä etenkin Keskustan seurakuntatalon, Vanhan pappilan sekä Tuomiokirkon kryptan tiloista.

Valjuksen mukaan Intiön seurakuntakodista ja Heinätorin seurakuntatalosta luovutaan lähivuosina niiden heikon kunnon vuoksi.

 

Ideointi onnistuu itselle sopivana aikana

Valjuksen mukaan virtuaalikeskustelulla haetaan aivan uudentyyppistä tapaa osallistaa seurakuntalaisia

– Netissä voi jättää omia ideoita ja kommentoida muiden ideoita mihin tahansa vuorokaudenaikaan ja vaikka bussia pysäkillä odotellessa.

Tilatarpeesta järjestetään kuitenkin myös perinteisempi seurakuntalaisten kuulemistilaisuus 16. tammikuuta.

Netissä ajatuksia tuomiokirkkoseurakunnan tiloista voivat esittää muutkin kuin tuomiokirkkoseurakunnan jäsenet.

– Monet Tuomiokirkkoseurakunnan tilat ovat vähän kuin kaikille oululaisille yhteisiä, tuomiokirkkoseurakunnan kokee omakseen myös moni Oulussa muualla asuva, Valjus perustelee.

Ideoita voi antaa ja muiden ideoita arvioida joko omalla nimellä tai nimimerkillä.

Aktiivisimmalle vastaajalle ja parhaaksi äänestetylle idealle on luvassa pieni palkinto.

Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto antaa lausuntonsa tilatarveselvityksestä toukokuussa. Toukokuussa selvitys menee myös Oulun seurakuntien yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyyn.

Näkemysten kysyminen seurakuntalaisilta liittyy tuomiokirkkoseurakunnan tilatarveselvitykseen.

Sen taustalla puolestaan on 2013 tehty päätös, joka velvoittaa jokaisen Oulun seurakunnan leikkaamaan tiloistaan 30 prosenttia seurakuntien talouden turvaamiseksi.

  • Kysely on avoinna 15.–28.1. ja se löytyy osoitteesta http://www.oulunseurakunnat.fi/fi/tilakysely
  • Keskustelutilaisuus seurakuntalaisille järjestetään 16.1. kello 18 Keskustan srk-talon Monitoimisalissa, 1. krs, Isokatu 17, Oulu. Kahvitarjoilu ennen tilaisuuden alkua. Satu Saarinen ja Jaana Valjus alustavat.

 

 

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä Kirkko ja usko Oulun tuomiokirkkoseurakunta Yleinen