Armo kuuluu työpaikoille

7.2.18

Hyvä työyhteisö koostuu monista tekijöistä, joista yksi on johtaminen, kirjoittaa Antto Joutsiniemi.


Johtajan tehtävä on palvelutehtävä, hänen tehtävänsä on edesauttaa muita onnistumaan.

Hyvä johtaminen synnyttää halua seurata.

Työyhteisöön kannattaa luoda vaivoja säästämättä ilmapiiri, joka saa ihmiset kokemaan yhteisöllisyyttä. Siis sitä, että kaikki ovat samassa veneessä ja soutavat samaan suuntaan.

Mikäli työpaikan yrityskulttuuri on armollinen, siellä uskaltaa nostaa esille työn tekemiseen liittyviä epäkohtia ja myös erehtyä ilman teilatuksi tulemisen pelkoa.

Kun työtä johdetaan työntekijän arjesta käsin, siis alhaalta ylöspäin, ja kun työntekijöille annetaan valta ratkaista asioita omin neuvoin, siitä seuraa merkityksellisyyden tunne. Tällöin jokainen on valmis antamaan työnantajalleen enemmän kuin työehtosopimus vaatii.

Humaanius ei ole vasemmiston yksinoikeus. Johtajan arvoilla ja moraalilla on valtava merkitys siihen, koetaanko johtaminen hyväksi.

Sillä on merkitystä, miten johtaja suhtautuu toisiin ihmisiin. Tarkastellaanko asioita enimmäkseen tavalla, joka pohjautuu taulukkolaskentaohjelmaan ja jossa jokaisen merkitys mitataan numeroiden avulla?

Jokainen kykenee työpaikalla arvioimaan, arvostetaanko häntä.

Luterilaisille tärkeä kultainen sääntö korostaa, että ihmisyyden keskeinen tunnusmerkki on kyky asettua toisen asemaan. Kun kultainen sääntö ohjaa taloutta, yrittäjät ja talouselämän johtajat varjeltuvat ahneudelta ja säilyttävät sekä jumalasuhteensa että itsekunnioituksensa.

Johtaja tarvitsee laajan maailmankuvan ja ymmärryksen siitä, mitä kuuluu ihmisyyteen ja mitä on olla ihminen.

 

Johtajan arvoilla ja moraalilla on valtava merkitys.

Antto Joutsiniemi

 

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä Näkemyksiä