Rauhan Tervehdyksen vt. päätoimittaja Rebekka Naatus

Eliittiin pääsee äänestämällä

19.2.18

Jos haluaa muuttaa kirkkoa, se on lopulta hyvin yksinkertaista. Nyt voi hakeutua ehdokkaaksi, ja syksyllä pitää äänestää.


Samalla kun 0,04 prosenttia kirkon jäsenistä valmistautui valitsemaan kirkon tärkeintä mielipidevaikuttajaa, piispat keskustelivat siitä, miten kirkon työntekijöiden pitäisi olla paremmin mukana jatkuvassa muutoksessa.

Piispojen käsittelemän raportin nimi on ”Missiologian tuntemus ja osaaminen kirkon työssä”.

Raportti käsittelee paljon sitä, miten kirkon työntekijöiden tulisi käyttää ymmärrettävää kieltä, kiinnostua erilaisista katsomuksista ja mennä sinne, missä ihmiset ovat.

Ennen kaikkea pitäisi katsoa kirkon seinien ulkopuolelle, ei sisälle.

Tässä on ristiriita siihen nähden, miten kirkon vaalijärjestelmä toimii. Se vahvistaa valikoituneen ja kirkkopolitiikkaan keskittyvän pienen joukon valtaa.

Vaalipelin lopputulos on se, että kirkon ylimmät päättäjät eivät edusta kirkon jäseniä, vaan he edustavat äänestäviä jäseniä.

Se näkyy esimerkiksi arkkipiispanvaalissa siten, että naispappeuden torjuva ehdokas sai 13 prosenttia kaikista annetuista äänistä. Eikä kyseinen ehdokas saanut edes kaikkia naispappeuteen kriittisesti suhtautuvien ääniä.

Kirkon äänestykset ovat omanlaisensa heijastus muun yhteiskunnan arvokeskustelusta.

Tällä hetkellä vaaleissa otetaan kantaa kirkon muutospaineeseen. Ehdokkaan on turha pyristellä niistä ulos. Vain etuoikeutetussa asemassa oleva pystyy vähättelemään vaikkapa naisiin tai sukupuolivähemmistöihin liittyviä kysymyksiä.

Tänä vuonna pidetään seurakuntavaalit, jossa saavat äänestää kaikki yli 16-vuotiaat kirkon jäsenet.

Jos haluaa muuttaa kirkkoa, se on lopulta hyvin yksinkertaista. Nyt voi hakeutua ehdokkaaksi, ja syksyllä pitää äänestää. Seuraavassa hetkessä saattaakin olla jo osa kirkon ylintä päätöksentekovaltaa, 0,04 prosentin eliittiä.

Kirkon ylimmät päättäjät eivät edusta kirkon jäseniä, vaan he edustavat äänestäviä jäseniä.

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko Näkemyksiä