Kuva: Kokemusasiantuntijat 3.3. päätösjuhlassa.
Tuoreet kokemusasiantuntijat asettuivat kuvaan päätösjuhlassa maaliskuun alussa.

Yhä useampi romani hankkii koulutuksen

13.3.18

Romaneita valmistuu muun muassa kokemusasiantuntijoiksi.


Antti Karvonen

Romanien työllistyminen ja kouluttautuminen on valtaväestöön verrattuna selvästi vähäisempää. Romanilasten ja -nuorten osallistuminen peruskoulutukseen ja varhaiskasvatukseen on lisääntynyt, mutta erot ovat edelleen huomattavat.

Heikosta koulutustasosta johtuen myös työllistyminen romanien parissa on muuta väestöä heikompaa.

– On paljon tehtävää, jotta romaniväestö saataisiin koulutukseen ja työelämään mukaan aiempaa paremmin, lehtori Kathy Metsälä Järvenpään seurakuntaopistosta sanoo.

Opisto on kouluttanut romanikulttuurin ohjaajia vuosituhannen vaihteesta lähtien.

 

Koulutuksella on merkitystä

Järvenpään seurakuntaopisto on mukana Tšetanes naal – koulutuspoluilla -hankkeessa, jossa etsitään keinoja romanien työllistymisen ja koulutuksen parantamiseen.

Yksi pilottikokeiluista tuli päätökseen maaliskuun alussa, kun 14 romania valmistui kokemusasiantuntijaksi. Koulutus sisälsi muun muassa elämänkaarityöskentelyä ja sen aikana käytiin läpi omia arvoja ja asenteita.

– Ajatuksena on, että ryhmä jakaa saamaansa tietoa eteenpäin omassa lähipiirissään, Metsälä kertoo.

– Ryhmä sitoutui koulutukseen erittäin hyvin, opettaja kiittelee oppilaitaan.

Koulutuksella on ollut positiivinen vaikutus kurssilaisten elämään: neljä ryhmäläistä ja kaksi sen lähipiiristä on ryhtynyt opiskelemaan romanikulttuurin ohjaajaksi.

 

Toimenpiteitä tarvitaan yhä

Kathy Metsälän mielestä jo perusopetuksessa tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota romanilasten tilanteeseen. Aiempien sukupolvien huonot kokemukset koulusta vaikuttavat siihen, että opiskelu ei suju myöhemminkään.

– Opetuksessa pitäisi olla tiukemmin lasten ja nuorten puolella ja katsoa heidän etuaan.

Metsälä ei ole kohdannut ennakkoluuloja työtänsä kohtaan, mutta omien havaintojensa mukaan harjoittelupaikan löytäminen saattaa olla romaneille vaikeampaa kuin valtaväestön edustajille.

Hän uskoo, että tilanne on kuitenkin paranemassa.

Opetuksessa pitäisi olla tiukemmin lasten ja nuorten puolella.

Kathy Metsälä

 

 

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä