Kuva: Piispaehdokas Jukka Hautalan taustaryhmä
Piispaehdokas Jukka Hautalan tukijoukko kokoontui viime viikolla pienellä porukalla suunnittelemaan ehdokkaan vaalikiertuetta. Mukana olivat Erja Oikarinen, Satu Kreivi-Palosaari, Ulla Mitrunen-Nyyssönen, Katariina Pitkänen ja Tuula Okkonen.

Moni nainen valitsi Hautalan

18.4.18

Piispaehdokas Jukka Hautala saa tukijoiltaan arvostusta teologina. Hautala lukee Sanaa ja nykyaikaa, he sanovat.


Riitta Hirvonen Riitta Hirvonen

Juttutuokioissa piispaehdokas Jukka Hautalan taustaryhmän kanssa toistuvat samat asiat: kannattajat puhuvat omasta ehdokkaastaan taitavana ja syvällisenä teologina.

Hautalan teologia ei ole kuitenkaan mitään jargoniaa, tavalliselle kansalle tuntematonta pappien ammattikieltä. Hautala tulkitsee Raamattua, Sanaa, tässä päivässä. Se on kiinni elämässä.

Näin sanovat Hautalan valitsijayhdistyksen asiamies, Lumijoen vt. kirkkoherra Erja Oikarinen sekä taustaryhmään kuuluva Limingan seurakunnan pastori Olli Seikkula. Molemmat nostavat esille myös ehdokkaansa aktiivisuuden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa.

Teot puhuttelevat kannattajia

– Hautala ei vain puhu, vaan hän myös toimii arvojensa ja ihanteidensa eteen, Oikarinen korostaa.

Hän mainitsee teoista yhdeksi esimerkiksi kirkolliskokouksen avioliittoaloitteen. 15 kirkolliskokousedustajaa – Hautala tässä joukossa mukana – esitti reilu vuosi sitten kirkolliskokoukselle, että kirkollinen avioliittoon vihkiminen olisi mahdollinen myös samaa sukupuolta oleville pareille.

– Hautala haluaa tehdä tilaa niille, jotka ovat joutuneet olemaan kirkossa sivussa ja jotka ovat tällä hetkellä epäoikeudenmukaisessa tilanteessa. Kirkossa on oltava tilaa erilaisille kristityille.

Juuri tällaiset painotukset ovat Oikariselle tärkeitä tukiryhmän työskentelyssä ja siinä, että hän ylipäänsä asettui piispaehdokkaan taakse.

Yhdistääkö herännäisyys taustajoukkoa?

Hautalan taustaryhmän yhteiseksi nimittäjäksi on loogista ehdottaa herännäisyyttä. Piispakandidaatti työskentelee Raudaskylän kristillisen opiston rehtorina ja opiston historia vie herännäisyyteen.

Hautala toimi myös Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana useita vuosia 2000-luvulla.

Oikarinen toteaa körttiläisyyden kannattajia löytyvän tukijoukosta, mutta lisää, että muunlaisiakin taustoja ihmisillä on.

Oletteko liberaaleja vai konservatiiveja?

– Mikä on vaikkapa liberaalin määritelmä? En ole tottunut ajattelemaan ihmisiä lokeroiden ja rajojen kautta, Oikarinen huomauttaa.

Taustaryhmästä löytyy myös miehiä

Hautalan taustalla on runsaasti naisia. Tälle väitteelle Oikarinen nyökyttelee.

Toki miehiäkin on – Seikkulan lisäksi muun muassa pastori Markku Palosaari Oulusta ja mediapastori, verkkotuottaja Jan Ahonen Helsingistä. Osa tukijoista esittäytyy kannatuskommenttien kera Jukka Hautala piispaksi Oulun hiippakuntaan -verkkosivuilla.

Esimerkiksi Ahosella ei ole äänioikeutta Oulun piispanvaalissa, mutta Oikarinen sanoo, että tukiryhmään ovat tervetulleita myös ilman äänioikeutta olevat, mikäli piispakandidaatin arvot, kuten oikeudenmukaisuuden ja ihmisten yhdenvertaisuuden toteutuminen, herättävät kannatushalua.

Taito kohdata teki vaikutuksen

Olli Seikkula muistaa hyvin erään kohtaamisen piispaehdokkaansa kanssa. Silloin hän ei vielä tuntenut juuri lainkaan Hautalaa.

– Olin tuolloin suru-uutisen keskellä. Keskustelusta Jukan kanssa jäi mieleeni hänen vilpitön kiinnostuksensa siihen, mitä olin kohdannut. Kun ihminen on herkimmillään, kuuntelijan aitous ei unohdu.

Seikkula näkee, että piispa voi halutessaan olla hiippakunnassaan merkittävä äänenkäyttäjä. Myös maallinen media kuuntelee luterilaisen kirkon piispaa, jos hänellä on kiinnostavaa sanottavaa.

Liminkalaisten pappi pääsee elokuussa valitsemaan ensimmäistä kertaa oman hiippakuntansa piispaa, mutta taustajoukoissa toimiminen on hänelle tuttua tuoreeltaan. Seikkula kannatti uudeksi arkkipiispaksi teologian tohtori Heli Inkistä, jonka tie kuitenkin katkesi vaalin ensimmäiselle kierrokselle.

Konkretian perääminen ehdokkailta on tarpeellista

Erja Oikarinen toivoo, että piispaehdokkailta, joita ovat tällä hetkellä Hautalan lisäksi Jukka Keskitalo ja Niilo Pesonen, kysytään vaalikiertueilla konkreettisia asioita.

– Miten pienet, vähävaraiset seurakunnat pärjäävät taloudellisesti jatkossa? Onko Oulun hiippakunnassa varaa tulevaisuudessa saamenkielisiin työntekijöihin? Jos puhutaan kirkon uudistamisesta, pitää puhua keinoista, joilla se tapahtuu.

– Hyviä kysymyksiä ovat ne, jotka koskettavat läheltä ihmisten elämää.

Oikarisen mukaan piispan virassa tarpeellista osaamista ovat hallinnolliset tehtävät, mutta tärkeää on muistaa se, että piispan hengellinen puhe on ihmisille peili muun muassa kysymykselle, olenko juuri minä tärkeä Jumalalle.

Oulun hiippakunta saa uuden piispan marraskuussa, kun piispa Samuel Salmi siirtyy eläkkeelle lokakuun lopussa. Vaalin ensimmäinen kierros käydään 15. elokuuta.

Hautala tulkitsee Raamattua, Sanaa, tässä päivässä. Se on kiinni elämässä.

Lue tästä piispaehdokas  Jukka Keskitalon taustaryhmästä.

Anna palautetta jutusta täällä

 

Lue lisää aiheesta:

Ihmiset ja elämä Kirkko ja usko Näkemyksiä