Jukka Hautala Rebekka Naatuksen tentattavana

Jukka Hautala piispanvaalitentissä: Vanha naispappeusratkaisu uudelleen pöydälle

8.5.18

Naispappeuspäätös on aukaistava keskustelua varten. Tarpeen uudelle dialogille näkee piispaehdokas Jukka Hautala.


Teksti: Riitta Hirvonen .

1986 tehdystä naispappeuspäätöksestä on ryhdyttävä käymään kirkossa uutta keskustelua. Tarve naispappeusdialogille on syntynyt sen myötä, kun kirkkoon on kasvanut uusi sukupolvi, joista osa ei hyväksy naispappeutta.

Naispappeuspäätökseen palaamisen näkee ajankohtaisena Oulun hiippakunnan piispaehdokas Jukka Hautala. Hän huomauttaa, että osa naisiin pappeina nyt torjuvasti suhtautuvista ei ollut edes syntynyt silloin, kun kirkko valmisteli ja teki ratkaisun naispappeuden puolesta.

Hautalan näkemys selviää Radio Dein ja Rauhan Tervehdyksen yhteisessä piispanvaalitentissä. Naispappeuteen liittyvän kysymyksen Hautalalle esitti lehden vt. päätoimittaja Rebekka Naatus.

Naatus tiedusteli, pitääkö piispaehdokas ongelmallisena kirkon nykytilannetta, jossa kaikki kirkon virassa olevat papit eivät pidä naisia oikeina pappeina.

Hautalan mukaan asia on ongelma. Juuri siksi keskustelua kolmekymmentä vuotta vanhasta päätöksestä on ryhdyttävä käymään.

Teologian lisensiaatti Jukka Hautala on Raudaskylän kristillisen opiston rehtori.

Aatteellinen sillisalaatti on haaste kirkolle

Dein ja Rauhan Tervehdyksen yhteishaastattelussa Hautala kertoo, mitä hän ajattelee siitä, että yhä useampi suomalainen tulkitsee omaa uskoaan kuvailemalla uskovansa toisin kuin kirkko opettaa.

Hautalan mielestä kommentti ei ole uusi eikä pelkästään nykyaikaan kuuluva, vaikka ihmisillä on nyt aiempaa selvemmin lupa ajatella ja tehdä asioita toisin.

Piispaehdokas harmittelee, jos kristinuskon sisältö puristetaan väittämiin, joiden kanssa pitää olla joko samaa tai eri mieltä. Usko Jumalaan on muuta kuin väitteitä, hän painottaa.

Hautala ei ihmettele sitä, että tämän päivän ihminen etsii maailmankuvaansa aineksia monista lähteistä, koska ajassa suorastaan edellytetään henkilökohtaisia mielipiteitä eri asioista, myös uskosta.

Käsityksiä muodostettaessa ainekset sekoittuvat, Hautala sanoo.

Hän näkee, että tämä tilanne haastaa kirkkoa mukaan keskusteluihin ihmisten kanssa. Auktoriteetin vallalla kirkko ei enää voi ääntään käyttää, Hautala huomauttaa.

Haastattelussa piispaehdokas kertoo näkemyksiään myös kirkon kuumasta perunasta, samaa sukupuolta olevien parien kirkollisesta vihkimisestä. Hautala toivoo asiassa mielenmuutosta.

Kuuntele Jukka Hautalan haastattelu:

Osa 1: Piispa, hiippakunta ja talous

Osa 2: Media ja yhteiskunnan muutos

Osa 3: Kirkko ja sen haasteet

Uusi piispa aloittaa syksyllä

Oulun piispanvaalin ehdokasasettelu päättyy virallisesti maanantaina 21. toukokuuta.

Vaalin ensimmäinen kierros käydään keskiviikkona 15. elokuuta.  Äänioikeutettuja vaalissa on noin 1 130. Äänioikeutetuista puolet on Oulun hiippakunnan pappeja ja lehtoreita. Toinen puoli muodostuu maallikkoäänestäjistä.

Oulun piispaehdokkaat Radio Deissä toukokuussa: Jukka Hautala 9.5., Jukka Keskitalo 16.5. ja Niilo Pesonen 23.5. Lähetykset kuunneltavissa podcasteina osoitteessa rauhantervehdys.fi.

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko Näkemyksiä Yleinen