Rauhan Tervehdys ja Radio Dei tenttaavat kaikki Oulun piispanvaalin ehdokkaat.

Keskitalo haluaa olla ykseyden rakentaja

16.5.18

Piispaehdokas Jukka Keskitalon tahto on koota eri tavalla ajattelevat kristityt yhteisten tavoitteiden äärelle.


Teksti: Riitta Hirvonen . Kuvat: Sanan Krook .

Oulun hiippakunnan piispaehdokas Jukka Keskitalo ei vihkisi samaa sukupuolta olevia pareja kirkolliseen avioliittoon, vaikka kirkolliskokous päättäisi jonakin päivänä laajentaa avioliittokäsitystä samaa sukupuolta olevia pareja koskevaksi. Hän kertaa kirkon avioliitto-opetuksen: sen mukaan avioliitto on naisen ja miehen välinen liitto.

Keskitalo ei näe tällä hetkellä kirkossa sellaista tulevaisuuden näkymää, jossa kaikki papit olisivat velvoitettuja vihkimään homoparit avioliittoon.  Keskitalon mukaan tuossa tulevaisuuden vaihtoehdossa kirkon päätöksen mukaan toimisivat sekä ne papit, jotka vihkivät samaa sukupuolta olevat parit että ne, jotka pidättäytyvät siitä.

Mikäli Keskitalosta tulisi piispa, huolehtisi hän siitä, että jokainen pari löytää vihkipapin.

Keskitalon oma kanta avioliittokysymyksessä on selvä, mutta hän haluaisi tehdä piispana työtä sen eteen, että kirkkoon mahtuisi eri tavalla ajattelevia kristittyjä.

Ehdokkaan mukaan ”kirkossa täytyy sietää erilaisuuden sietämätöntä painetta”. Hän pitää piispan yhtenä keskeisimpänä tehtävänä nimenomaan kykyä rakentaa kirkkoon ykseyttä.

Keskitalon kanta avioliittokysymykseen selviää Radio Dein ja Rauhan Tervehdyksen  yhteisessä piispanvaalitentissä, jossa piispaehdokasta haastattelee lehden vt. päätoimittaja Rebekka Naatus.

Kirkossa on vain yksi pappeus, piispaehdokas sanoo

Avioliittokeskustelu on kirkon kuuma peruna tällä hetkellä, mutta 30 vuotta sitten sellainen oli naispappeus. Naispappeudesta keskustellaan edelleen, sillä nykykirkossa toimii yhä naispappeuteen torjuvasti suhtautuvia.

Piispaehdokas Keskitalo korostaa, että kirkossa ei ole miespappeja tai naispappeja, vaan pelkästään yhteinen pappisvirka, yksi pappeus.

Keskitalo ei näkemyksestään huolimatta silti sulkisi kokonaan pois sitä mahdollisuutta, että kirkon tiloissa toimisi esimerkiksi herätysliikkeiden jumalanpalvelusyhteisöjä, joissa yhteinen pappeus on ongelma.

Sitä kannattaisi pohtia, olisiko toimitilojen luovuttaminen tietyillä tiukoilla pelisäännöillä mahdollista, hän sanoo.

Keskitalo puhuu yhteishaastattelussa tiukoista minimipelisäännöistä ja -vaatimuksista, joita tällaisen yhteisön olisi noudatettava mikäli se kokoontuisi kirkon seinien sisällä.

Yksi tällainen minimivaatimus on hänen mielestään se, että seurakuntapapin virassa työskentelevän on pystyttävä jumalanpalveluksissa yhteistyöhön, koska seurakunnissa työskentelee pappeina niin miehiä kuin naisia.

Keskitalo kertoo osallistuneensa 30 vuotta sitten ensimmäisten papiksi vihittävien naisten pappisvihkimykseen. Tilaisuus oli hänelle vahva kokemus ja teki hänestä – kuten hän itse sanoo – kaikkien pappien pappeuden puolustajan.

Uusi piispa aloittaa syksyllä

Oulun piispanvaalin ehdokasasettelu päättyy virallisesti maanantaina 21. toukokuuta.

Vaalin ensimmäinen kierros käydään keskiviikkona 15. elokuuta.  Äänioikeutettuja vaalissa on noin 1 130. Äänioikeutetuista puolet on Oulun hiippakunnan pappeja ja lehtoreita. Toinen puoli muodostuu maallikkoäänestäjistä.

Oulun piispaehdokkaat Radio Deissä toukokuussa: Jukka Hautala 9.5., Jukka Keskitalo 16.5. ja Niilo Pesonen 23.5. Lähetykset ovat kuunneltavissa podcasteina osoitteessa rauhantervehdys.fi.

Kuuntele Jukka Keskitalon haastattelu:

Osa 1 sisältää muun muassa puhetta kirkon taloudesta, seurakuntien keskinäisestä solidaarisuudesta, piispan roolista hengen rakentajana sekä seurakuntatyöstä, jota Keskitalon mukaan saadaan tehdä myös uutta kokeilemalla ja erehtymistä pelkäämättä.

Osa 2 sisältää muun muassa näkemyksiä siitä, millaista piispaa kirkossa nyt tarvitaan, piispaehdokkaan mediataidoista sekä kirkon roolista yhteiskunnallisena  keskustelijana.

Osa 3 sisältää muun muassa kantoja lähetystyöhön, samaa sukupuolta olvien kirkolliseen vihkimiseen sekä erilaisuuden sietämiseen.

Juttua on täydennetty  16.5. kello 12:15 lausella, jossa todetaan, että mahdollisena piispana Keskitalo huolehtisi siitä, että jokainen pari löytää vihkipapin, jos kirkolliskokouksessa jonakin päivänä päätettäisiin laajentaa kirkon vihkioikeutta.

Kuuntele myös piispaehdokas Jukka Hautalan haastattelu Radio Deissä yhteistyössä Rauhan Tervehdyksen kanssa.

Lue lisää aiheesta:

Kirkko ja usko Näkemyksiä Yleinen